Akut redning af byggesagsområdet:

Akut redning af byggesagsområdet:

1,6 mio. kr. til 3,5 måneds ekstern bistand

Stor byggeaktivitet, utilfredse borgere og virksomheder og ikke mindst et enormt arbejdspres på byggesagsteamet.

Det er nogle af årsagerne til, at der sættes ind med en akut indsats på 1,6 mio. kr. til ekstern konsulentbistand for at genoprette et kommunalt byggesagsområde i totalt kollaps.

Indsatsen er foreløbigt blevet behandlet af Økonomiudvalget, der mandag efter deadline skulle tage stilling til indstillingen fra Hvidovre Kommunes direktion om at sætte ind med den eksterne bistand til en pris af 1,6 mio. kr.

Sagspuklen nedbringes

- Grundet stort arbejdspres på byggesagsteamet, med urimeligt lange sagsbehandlingstider som konsekvens, er en akut intensiv indsats påkrævet, hvis sagspuklen skal nedbringes effektivt, lyder det i den sagsfremstilling, som politikerne tog stilling til.

Med til historien hører også, at den akutte indsats kommer efter at kommunens byggesagsteam, som beskrevet her i Hvidovre Avis, at en konkret byggesag fra Bjergagervej har afstedkommet, at byggesagsteamet anonymt har rettet en lang og detaljeret kritik af den politisk trufne beslutning om at give dispensation. Efterfølgende har byggesagsteamet været lagt ned pga. stress og dårligt arbejdsmiljø.

Flere kræfter på vej

Det står der imidlertid ikke noget om i den foreliggende sagsfremstilling, hvor der anmodes om de førnævnte 1,6 mio. kr. til genopretning af området. Til gengæld står der, at der med budget 2020-2023 er bevilget 2,6 mio. kr. til at ansætte yderligere fire kommunale byggesagsmedarbejdere. Derudover skal der altså så bruges ekstra 1,6 mio. kr., som dækker ca. 3,5 måneders ekstern indsats.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvor mange eksterne byggesagsbehandlere, der forventes at kunne “købes” for beløbet.

- I størrelsesordenen 1.700 timer, men det afhænger af konsulenternes erfaring og kompetencer, lyder det i et skriftligt svar fra planchef Anja Dalberg og direktør for området Gert Stephan Nelth.

Den eksterne konsulentbistand forventer de to leder primært skal tage sig af simple konstruktioner og enfamilieshuse.

Avisen har også spurgt, hvordan det for nuværende går med kommunens eget byggesagsteam.

- Det går stille fremad, men der er stadig fravær. Der er pt. ansat tre konsulenter fuldtid til at hjælpe i byggesagsteamet, svarer Anja Dalberg og Gert Stephan Nelth.

Sagspukkel skal mindskes

Hvidovre Kommunes administration skriver desuden til politikerne i Økonomiudvalget, at den eksterne indsats vil mindske efterslæbet på byggesagsbehandlingen.

- Administrationen vurderer, at der med en ekstraordinær indsats fra eksterne konsulenter, som kun har til formål at arbejde med byggesager i perioden november, december, januar og februar, vil kunne nå en væsentlig reduktion i sagsbehandlingstiden, og sagspuklen vil blive decimeret, lyder det i sagsfremstillingen.

Desuden påpeges det, at sagsbehandlingstiden for en byggesag pt. er syv til otte måneder, men at et acceptabelt niveau er 2-3 måneder.

Sagen skal desuden behandles i kommunalbestyrelsen den 26. november.

key

menu
menu