Aldrig mere en Krystalnat

Aldrig mere en Krystalnat

Den danske retsstat er under pres - oplæg ved Eva Smith, Rytterskolen på fredag den 9. november kl. 16.30

I Hvidovre er der tradition for at mindes Krystalnatten, den 9. november 1938, hvor nazisterne gik til angreb på jødernes forretninger, synagoger og hjem. Aktionen markerede en optrapning af den tiltagende forfølgelse af jøder, kommunister, romaer, handicappede, seksuelle minoriteter og andre, der blev betragtet som fjender af samfundet.

Fra Hitler kom til magten i 1933 havde regeringen frataget jøderne flere og flere rettigheder, hvor deres personlige frihed gradvist blev indskrænket mere og mere. Den langsomme udvikling gjorde det svært for den tyske befolkning at gennemskue, hvornår grænsen for diskrimination og isolation af særligt jøderne var gået for langt.

Retsstaten er en afgørende grundsten i vores demokratiske samfund, der hviler på en grundlæggende lige og retfærdig behandling af alle borgere, en åben og transparent regeringsførelse og uafhængige domstole. Flere af de seneste års vedtagne love har i flere tilfælde begrænset individets rettigheder i bestræbelserne på at beskytte vores samfundsmodel og flertallet.

Hvordan forhindrer vi, at historien gentager sig? Nøjes vi med at trække på skuldrene, eller åbner vi vores øjne for at se, hvad der foregår?

På fredag den 9. november sætter SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre fokus på udviklingen af retsstaten ved det årlige krystalnatarrangement. Årets oplægsholder er Professor emerita Eva Smith, som vil tale om Danmark som retsstat og udviklingen i de senere år. Hvordan har de seneste års terrorlovgivning, bandepakker og ghettolovgivning påvirket danskernes frihed, og hvorfor er det et problem for os alle, selvom man ikke føler sig direkte ramt af disse stramninger af lovgivningen.

Når det mørkner, tænder vi fakler for demokratiet og freden.

Arkiv foto

Arkiv foto

menu
menu