Alle skal søge tilladelse!

Alle skal søge tilladelse!

Centerchef ANNE PALLESEN, med svar på læserbrev om gravearbejde på Lodsvej:

I Hvidovre Avis tirsdag 30. juli undrer Bent Schiødte Jørgensen sig over, hvornår et aktuelt gravearbejde på Lodsvej bliver færdigt. Hvidovre Kommune er i dialog med graveentreprenør Petri og Haugsted (etablerer fiber for TDC), og det forventes, at gravearbejdet er færdig i uge 31.

Generelt skal alle, der vil grave i kommunens veje søge om tilladelse.

Hvidovre Kommune giver gravetilladelsen og følger op løbende med entreprenøren. Når entreprenøren meddeler, at arbejdet er færdigt, bliver det gennemgået af tilsynet i kommunen, og hvis der er mangler, skal entreprenøren udbedre dette for egen regning. Efter to år kontrolleres graveområdet igen, og entreprenøren kan stadig blive påkrævet at ændre på retableringen, hvis den ikke er i orden – det kan være, hvis der f.eks. er en sætningsskade.

Inden starten på et gravearbejde er den enkelte ledningsejer - det kan være et teleselskab eller et gasselskab - desuden forpligtet til at undersøge hos de øvrige ledningsejere om de eventuelt har planer om opgravning på det samme sted. For er der planer, kan gravearbejdet koordineres, således så det medfører mindst mulig gene for borgerne og omgivelserne.

På Hvidovre Kommune og Vejdirektoratets hjemmesider kan man se planen over de igangværende gravearbejder og arrangementer, der er givet tilladelse til på de offentlige veje. Alle kan gå ind og se, hvornår der graves eller afholdes arrangementer. Samtidig kan man se, hvor længe arbejdet står på, hvem der graver, hvad arbejdet omhandler og oplysninger om eventuelle trafikomlægninger.

Med venlig hilsen

Anne Pallesen,

centerchef i Center for Trafik og Ejendomme,

Hvidovre Kommune

menu
menu