- Alle vores borgere har krav på en værdig omsorg...

- Alle vores borgere har krav på en værdig omsorg...

Vi tager initiativ til dialog med borgerne, siger formand social- og arbejdsmarkedsudvalget Charlotte Hougaard Larsen, og medlem af social- og arbejdsmarkedsudvalget Charlotte Munch

Kan det ske i Hvidovre? - at ældre, der bor på byens plejecentre behandles på samme måde, som en udsendelse på forfærdende vis viste.

Nej, lyder det fra to lokalpolitikere, der begge sidder i Social- og arbejdsmarkedsudvalget. De to vil nu have politisk drøftet, hvordan situationen ser ud i Hvidovre.

- Når man ser alle de uhyrligheder, der er foregået i Aarhus, så bliver man som politikere nødt til at tage det seriøst i egen kommune, siger Charlotte Hougaard Larsen (O) og Charlotte Munch (V) i en fælles udtalelse, de har sendt til Hvidovre Avis.

De udtrykker begge bekymring for, hvordan situationen ser ud i Hvidovre.

- Når man som kommunalpolitiker læser og ser den udsendelse på TV2 om, hvad der har været foregået i flere kommuner på ældreområdet, så bliver man bekymret. Man bliver bekymret for vores borgere og deres omsorg, og stiller sig selv spørgsmålet, “kunne det ske i Hvidovre?”, skriver de.

Begge understreger dog også, at de håber på, at situationen ser "helt anderledes ud og langt bedre her i Hvidovre". De opfordrer derfor til, at der tages et kritisk blik og en drøftelse af, hvordan forholdene ser ud i Hvidovre.

- Men vi kan ikke ændre på, at det giver stof til eftertanke, og man føler en hvis form for bekymring. Vi er nødt til at turde at være kritiske, og vi er nødt til at tage ansvar. Vi vil gerne være med til at være modige på borgernes vegne. I Hvidovre er det vigtigt, vi har fokus på alle grupper af vores borgere.

Hele vejen rundt

Og bekymringen hos de to lokalpolitikere gælder alle, uanset alder, der er enten i et kommunalt pasningstilbud - eller har deres bolig i et plejecenter eller botilbud.

- Det er de ældre, det er børnene, det er vores sårbare voksne. Det er hele vejen rundt, når vi har med mennesker at gøre, vi skal have fokus. Vi er nødt til at spørge os selv om vi ønsker vores børn passet i institutionerne, vil vi være pårørende til sårbare borgere og ønsker vi vores forældre kommer på plejehjem. Det skulle gerne være et stort JA hele vejen rundt, skriver de to medlemmer af Social- og arbejdsmarkedsudvalget.

De spørger derfor, om de kommunale institutioner i Hvidovre kan tåle, at der laves skjulte optagelser.

- Er kulturen som den bør være, er det de ledere vi ønsker, vi har ansat, er der den omsorg fra personalet, som vi alle ønsker for vores børn, unge, voksne og ældre? Er det i Hvidovre, som vi ønsker, har vi de tilsyn, der bør være, eller bør vi have nogle uvildige tilsyn?, skriver de.

Ønsket fra de to er således, at der følges op på situationen i Hvidovre og at det politisk drøftes, om det kan gøres bedre i Hvidovre.

- Det er nu vi har chancen for at følge op og lave selvransagelse. Derfor har vi besluttet at tage initiativ til at drøfte omsorgen for de borgere, der er i kommunens varetægt med henblik på at sikre, at sådanne hændelser, som i Aarhus, ALDRIG vil ske i Hvidovre, slutter Charlotte Hougaard Larsen, formand Social- og arbejdsmarkedsudvalget, og Charlotte Munch, medlem Social- og arbejdsmarkedsudvalget.red.

menu
menu