Amin Jensens lysskærm skal pilles ned straks

Amin Jensens lysskærm
skal pilles ned straks

Har fået klar besked fra Rigspolitiet, og nu vanker der dagbøder...

Det er sandsynligt, at føljetonen omkring entertaineren Amin Jensens digitale storskærm på hans ejendom, Gl. Køge Landevej 543, nærmer sig en afslutning.

Uanset at Amin Jensen til dels fik en godkendelse ved Planstyrelsen, har såvel Københavns Vestegns Politi som Rigspolitiet nu givet et påbud om øjeblikkelig fjernelse af lysskærmen.

Efter hvad Hvidovre Avis erfarer, kom dette endelige påbud fra Rigspolitiet allerede i slutningen af august i år, endda med en bemærkning om, at Amin Jensen kunne straffes med dagbøder, jvf. færdelslovens paragraf 118, stk 1, nr. 3, såfremt skiltet ikke var fjernet inden den 27. september 2018.

1½ års tovtrækkeri

Det er unægtelig en sag, som er trukket i langdrag. For halvandet år siden - allerede i juni/august 2017 - blev Amin Jensen, af Københavns Vestegns Politi, påbudt at fjerne den digitale storskærm begrundet af færdselsmæssige årsager.

Med henvisning til talrige tilsvarende skærme rundt omkring i landet, klagede Amin Jensen til Rigspolitiet og bad om opsættende virkning af afgørelsen, idet han gerne ville samarbejde omkring en løsning, bl.a. vedrørende farver, således at skærmen/reklamerne kunne opfylde politiets krav til sikkerhed.

Efter partshøringer og udveksling af diverse bemærkninger, har Rigspolitiet så afgjort sagen, og givet samme begrundelse for kravet om lukning af storskærmen, som Kbh. Vestegns Politi.

“Beslutningen er taget som en konkret vurdering af de lokale forhold i T-krydset Avedøre Byvej/Gl. Køge Landevej, signalanlægget og færdslen i og omkring krydset, samt skærmen, dens placering, billedskrift og farver m.v.”, hedder det i politiets afgørelse. Rigspolitiet har endvidere lagt vægt på, at der er tale om et stort lysreguleret vejkryds med mange vognbaner, hvor alle færdselsarter kan forekomme.

Sluttelig meddeler Rigspolitiet at afgørelsen er endelig, og at Amin Jensen ikke kan klage over den til anden administrativ myndighed.

mads-

menu
menu