Andelshavere har fået 72 procent af indskuddet tilbage

Andelshavere har
fået 72 procent af
indskuddet tilbage

2018 var et godt år for Hvidovre Vindmøllelaug I/S.

På det kommende møde for andelshaverne den 4. april kan bestyrelsen i det lokale vindmøllelaug igen præsentere et fint regnskab, med rimelig gode indtægter på El-salget med 10 øre/kWh over budget, samt besparelser på flere udgiftsposter.

- Med vores forventninger, uden vi er i besiddelse af en krystalkugle, ser vi lyst på de kommende år, siger formanden Erik Frølund-Thomsen. - Med afkastet for 2018 på kr. 180.- pr. andel, har andelshaverne pr. d.d. fået 72% tilbage af deres indskud på kr. 4.995. - Alt i alt har vi tilbagebetalt 38.625 mio. og henlagt til fremtidig vedligeholdelse 2.750 mio., - vel ikke så ringe endda, som de siger Nordenfjords...

- Vores servicebrev, med en ændret udformning, startede vi med sidste år. Det er uden persondata, og kan derfor udsendes sammen med nyhedsbrevet på en pdf. fil. Det har i de forgangne år været udsendt med postvæsenet, og den ændring sparer vi rigtig mange penge på. Så alle besparelser omsættes til afkast, henlæggelser til kommende større reparationer samt styrkelse af vores likviditet. Det kalder vi "rettidig omhu"...

De omtalte skrifter, også omkring det pæn afkastm vil andelshaverne modtage inden for kort tid. m-

menu
menu