Ansatte i Hvidovre Kommune arbejder hjemme, hvis opgaverne tillader det

Ansatte i Hvidovre Kommune arbejder hjemme, hvis opgaverne tillader det

I Hvidovre Kommune arbejder administrativt ansatte, der ikke varetager borgerrettede funktioner, hjemmefra fra onsdag den 9. september, hvis opgaverne tillader det. Alle borgervendte funktioner – bl.a. Borgerservice, jobcentret og genoptræningen – betjener borgerne som normalt.

De ansattes hjemmearbejde skal aftales med nærmeste leder, og det vil også være en mulighed, at man fx arbejder hjemmefra noget af dagen og møder på kontoret senere, eller har forskudt arbejdstid, så man undgår myldretid i bus, tog og metro. Hvor mange ansatte, der arbejder hjemmefra i Hvidovre Kommune frem til den 22. september, er der pt. ikke noget samlet tal for, da hjemmearbejdet bliver aftalt lokalt og kan variere fra dag til dag.

Opfordringen til mere hjemmearbejde var en del af Sundheds- og Ældreministerens udmelding den 7. september om særlige restriktioner i 18 kommuner.

menu
menu