Antallet af hjælpere stresser borgere

Antallet af hjælpere stresser borgere

Pårørende peger på, at borgere risikerer at blive stressede, når de får hjemmehjælp af Hvidovre Kommune - Hvidovre Kommune er bevidste om problematikken

Nye hjemmehjælpere, mange gange om dagen kan stresse ældre borgere, der morgen, middag, aften og nogle gange også nat skal forholde sig til nye ansigter og ofte også nye rutiner i deres eget hjem.

Sådan lyder det fra en pårørende til en borger, der får hjemmehjælp fra Hvidovre Kommune. Den pårørende har henvendt sig til Hvidovre Avis og rejser en række kritikpunkter. Ud over antallet af forskellige hjælpere påpeger den pårørende også, at der er stor forskel på hjemmehjælpernes erfaring.

Fra Hvidovre Kommune lyder det, at der kontinuerligt arbejdes på, at færrest mulige medarbejdere yder flest mulige ydelser, men Hvidovre Kommune lægger ikke skjul på, at det er svært at rekruttere erfarne medarbejdere.

Opmærksomme på problem

Hvad gør Hvidovre Kommune for at skåne borgere for de stress-momenter, som en pårørende fremhæver?

- Hvidovre Kommune er opmærksomme på, at det kan være stressende, når der kommer mange - og forskellige - hjælpere i hjemmene. Det vi konkret gør er, at arbejde med at efteruddanne medarbejderne og udbygge deres kompetencer, så flest mulige ydelser bliver leveret af færrest mulige medarbejdere. Samtidig er hjemmeplejens planlæggere opmærksomme på at skabe mest mulig kontinuitet, når der udarbejdes kørelister, lyder det fra chef for området, Nicolaj Kjems.

Hvor mange forskellige hjælpere kommer der typisk/max i en borgers hjem?

- Selvfølgelig bestræber vi os på at sende så få medarbejdere som muligt. Det kan nogle gange være svært, fordi borgere, der både er visiteret til sygepleje og personlig og praktisk hjælp, kan have behov for at være i kontakt med flere forskellige faggrupper f.eks. social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, forklarer Nicolaj Kjems.

Nicolaj Kjems kan ikke sætte tal på, hvor mange forskellige hjælpere, der kommer hos en enkelt borger.

- Det afhænger dels af, hvor mange daglige besøg pågældende skal have og hvilke konkrete ydelser, der er visiteret til. Vi er i Hjemmeplejen meget opmærksomme på problematikken, som også er et fokusområde for det nyetablerede bruger- og pårørenderåd for Hjemmeplejen, som holder sit første møde til juni, fortæller Nicolaj Kjems.

Ikke besked før besøg

Fra chefen for området lyder det endvidere, at borgerne ikke altid får at vide, hvilken medarbejder der kommer til at stå i deres hjem, men at det er noget, som der godt kan arbejdes på fra kommunens side.

- Ikke altid, men nogle gange fortæller den faste hjælper, hvem der kommer, når hjælperen selv holder fri. Nogle borgere bliver ringet op og orienteret om, hvem der skal vikariere. De fleste borgere foretrækker at have faste hjælpere. Det forsøger Hjemmeplejen på bedste vis at imødekomme. Men også Hjemmeplejens personale skal have fridage og ferier. Vi kan nok godt blive bedre til at give borgerne besked, så de er forberedt, når der kommer en anden end deres faste hjælper, siger Nicolaj Kjems.

Ligeledes er Nicolaj Kjems ikke ubekendt med, at det er svært at rekruttere erfaren arbejdskraft til området.

- Det er generelt svært, både for Hjemmeplejen i Hvidovre og i resten af landet, at rekruttere personale. Det er særligt social- og sundhedshjælpere, vi har udfordringer med at rekruttere. Konkret arbejder vi i øjeblikket på at få flere til at vælge uddannelsen som social- og sundhedshjælper for at sikre, at vi fremover kan skaffe medarbejdere til blandt andet Hjemmeplejen, slutter Nicolaj Kjems.key

menu
menu