Arbejdet med Tumlehuset er stadig i gang

Arbejdet med Tumlehuset er stadig i gang

Idrætsinstitutionen Tumlehuset kommer til at have stillads stående i en rum tid endnu – Voldgiftsagen forventes afsluttet i 2022

Lugt, fugt og konstruktionsmæssige problemer er nogle af de ting, som børn og medarbejdere i Tumlehuset har måtte døje med helt frem til udgangen af juni.

Nu ser det imidlertid ud til, at skaderne kan begynde at blive udbedret.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune om status på arbejdet med Tumlehuset.

Hvilke skader er blevet udbedret?

- Der er løbende blevet udbedret mangler ved byggeriet. Men det er ikke alle mangler, der er udbedret endnu, da nogle af dem kræver en ny projektering og tilhørende plan, så institutionen bliver påvirket mindst muligt i renoveringsperioden, skriver Hvidovre Kommune i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Det tilføjes, at de mindre fejl dog vil blive udbedret.

- Mindre mangler, der er til gene for brugerne, bliver udbedret fortløbende, det kan være døre og låger, der støder på, pusleborde der skal justeres mv. Derudover er en indvendig ”rutsjebane” blevet erstattet med en trappe med lys, der passer til institutionens idrætsprofil, skriver Hvidovre Kommune.

Nogle af de skader, der endnu ikke er udbedret er de skader, hvor kommunen har afventet syn og skøn. Det handler om, at det har været nødvendigt at kunne bevise, hvilke skader, der har været på byggeriet.

Hvilke skader afventer at blive udbedret?

- De punkter, hvor der er afholdt syn og skøn på, udestår fortsat. Det omhandler blandt andet lugtgener, el, konstruktionsmæssige forhold (herunder visse steder, hvor der er vandindtrængen). Årsagen til at disse afventer, er syn og skøn på disse poster først skulle afholdes for at bevissikre kommunens sag i Voldgiften. Det sidste syn- og skøn blev afholdt i juni måned, hvorefter skaderne udbedres. Der vil undervejs i udbedringen blive afholdt syn og skøn for at godkende løsninger og bevissikre sagen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune vurderer, at arbejdet med udbedringen af skaderne vil fortsætte resten af året.

Hvad er tidshorisonten?

- Vi forventer, at arbejdet påbegyndes i sommerferien og fortsætter hen over efterår og vinter. Samtidig er det vigtigt for os, at arbejdet foregår på en måde, så det ikke betyder flere gener end højst nødvendig for brugere og naboer, skriver Hvidovre Kommune.

Hvorfor står der fortsat stillads ved Tumlehuset?

- Stilladsoverdækningen skal sikre mod, at der trænger vand ind i bygningen, som kan være med til at forværre skaderne. Stilladset er desuden blevet brugt, mens der har været foretaget destruktive indgreb i forbindelse med syn og skønssagen. Stilladset vil formentlig stå der resten af året og benyttes under udbedringen af Tumletaget.

Institutionen bruges

Kan børn og medarbejdere bruge institutionen helt, eller er der områder, hvor de ikke må færdes?

- Tumletaget samt de to underliggende grupperum under Tumletaget med tilhørende puslerum kan ikke benyttes. Desuden er dele af legepladsen inddraget til stillads, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Kommunen tilføjer desuden, at Voldgiftsagen formentlig vil vare frem til begyndelsen af 2022.

- Herudover kan vi oplyse, at Hvidovre Kommune har anlagt sag mod rådgiver og entreprenør og sagen verserer p.t. ved Voldgiftsretten. Selve voldgiftssagen forventes afsluttet ultimo 2021- primo 22. Alle Hvidovre Kommunes udlæg i sagen er bragt ind i Voldgiftssagen, slutter Hvidovre Kommune.

red

menu
menu