Årets budget på ryggen af sidste års

Årets budget på ryggen af sidste års

Foreløbig er de politiske intentioner luftet, men eventuelt nyt er endnu ikke konkretiseret

Første behandling af kommunens kommende budget var på kommunalbestyrelsesen dagsorden i sidste uge.

Nu har politikerne frem til den 30. oktober til at finde ud af, hvordan den kommunale økonomi skal hænge sammen i 2020 og de tre følgende år.

Pga. folketingsvalget i juni er det kommunale budgetarbejde forsinket. Desuden bar den første budgetbehandlingsrunde i kommunalbestyrelsen præg af, at forligspartierne afventede forhandlinger med hinanden, mens dem udenfor budgetforliget luftede deres fokuspunkter.

- Det skal ikke være dyrere at være Hvidovreborger, når servicen er forringet. Det er en kedelig udvikling, som vi gerne vil have stoppet, sagde Venstres Charlotte Munch og tilføjede blandt andet, at Venstre ønsker, at der skal ses på byggesagsbehandlingen, klimaområdet og Hvidovre Havn.

Fra Konservative lød det ligeledes blandt andet, at der skal gøres noget ved byggesagsbehandlingen, Hvidovre Havn og så de gamle lokalplaner, som Konservative har skønnet vil koste omkring 1,5 mio. kr. at modernisere.

- Vi mener, det er hul i hovedet at reparere molen i Hvidovre Havn uden at have en samlet plan. Men sådan med den brede pensel ser det ud til, at budgettet er til at håndtere, det er i hvert fald markant bedre end sidste år. Vi vil dog godt advare mod at åbne slusen på det her tidspunkt, sagde Steen Ørskov og tilføjede, at han ikke helt ville udelukke, at Konservative kunne indgå i et kommende budgetforlig.

Og netop det understregede DF's Mikkel Dencker at han gerne så.

- Udgangspunktet for årets budgetforhandlinger er rigtig godt. Vores prioriteter er, at vi holder fast i, at de bløde velfærdsområder skal være i orden - især ældreområdet. Kommunens ældre skal have det værdigt, godt og trygt. Vores budgetter er ikke fulgt med på det voksenspecialiserede område. Også byggesagsområdet kører for langsomt, det vil vi også gerne være med til at se på, om vi kan gøre endnu bedre. Så vil vi også gerne have kigget på normeringerne i daginstitutionerne, men alt sammen under den overskrift, at pengene skal passe i sidste ende. Vores udgangspunkt er, at vi har en aftale, der omfatter fire partier og fire år. Det er rammen, men det er da vores håb, at de øvrige partier ville have lyst til at tilslutte sig, sagde han.

Fra SF lød det, at de har samme fokus som DF.

- Vi er meget enige med DF, og vi er glade for at være en del af det forlig, som skabte den balance, som vi nu står på. Der behøver ikke kommer flere besparelser herfra. Når DF åbner op for andre, så må det være sådan, at man både tager det sure med det søde. Vi har lavet nedskæringer, der ikke var behagelige. Nogle af vores konkrete ønsker er, at vi tager fat på omstilling til en elektrificeret trafik i vores by. Vi kunne også godt tænke os at prioritere gratis psykologhjælp til unge under 25. Og så har vi nogle ting på det grønne og bæredygtighedsområdet, sagde Anders Wolf Andresen.

Fra Socialdemokratiets ordfører Kenneth F. Christensen var det især vigtigt at understrege, at høringssvar fra borgere og øvrige interessenter fortsat er velkomne i processen.

- Jeg forstår godt, hvis de høringsberettigede ikke har vidst hvad de har afgivet høringssvar på. Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at høringssvar er velkomne hele vejen ind til andenbehandlingen (den 30.10., red.)., sagde han blandt andet.

Fra Hvidovrelistens Arne Bech lød det, at samarbejdet med de tre andre budgetforligsparter fortsættes.

- Vi sidder med et ganske godt resultat og vi lægger op til at fortsætte det gode samarbejde, hvor vi har haft et år, hvor vi i enighed er blevet ændret på nogle uforudsete problemer - på en måde så dem der blev berørt blev behandlet på en god måde, sagde Bech og tilføjede, at der ikke på nuværende tidspunkt vil komme konkrete forslag fra borgerlisten pga. et forestående medlemsmøde om netop budgettet.

Fra Enhedeslistens Gert Wahl lød det, at partiet vil gøre hvad de kan for at få indflydelse på budgettet.

- Vi ser at flere kommuner dropper klippekortordninger til ældre. Vi håber, at vi holder fast i hensigten med pengene. Vi mener, at det er vigtigt at borgerne ved, at det er noget de har krav på. I det hele taget mener vi, at velfærd er anstændige forhold, gode skoler og personale, der ikke skal tænke på, hvor effektive de er. Derfor er det brandærgerligt, at der er en besparelsen på ledelseområdet (blev vedtaget sidste år, red.), sagde Wahl blandt andet.

red

menu
menu