Avedøre Flyveplads solgt

Avedøre Flyveplads solgt

Et snævert flertal i Hvidovres byråd ville godt købe, men blev overbudt. Udvalgsformand: ”En lukket sag”

Det lykkedes ikke Hvidovre Kommune at købe Avedøre gamle Flyveplads, det næsten 100.000 kvm. landområde med to fredede hangarbygninger, ved Gl. Køge Landevej bag Vestvolden.

Kommunalbestyrelsen fik sidste år flere opfordringer til at sikre det store fredede område til forskellige aktiviteter, bl.a. de Aeronautiske Dage på pladsen -og institutions- og klubliv i de ca. 1.400 kvm. bygninger. Opfordringen kom bl.a. fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Tys tys!

Der var stor uenighed i såvel kommunens Bygge- og Planudvalg og økonomiudvalget, så spørgsmålet blev sendt videre til kommunalbestyrelsen, hvor det så vidt vides endte med en meget snæver politisk beslutning om at give et købstilbud til det statslige ejendomsselskab “Freja” på knap fem millioner kroner. Center for Kultur og Fritid havde forinden givet udtryk for, at ejendommen havde en særlig kulturhistorisk værdi for Hvidovre Kommune.

Denne fremstilling har Hvidovre Avis forsøgt at få bekræftet hos formanden for Bygge- og Planudvalget René Langhorn(DF), der imidlertid bare vil oplyse, at “det var en lukket sag, såvel på udvalgsmødet som i kommunalbestyrelsen”.

Området Avedøre Flyveplads, med de fredede bygninger, har indtil det offentlige udbud og salget, været ejet af Kulturstyrelsen/Staten. Allerede tilbage i 30’erne var staten indstillet på at afhænde arealet til offentlige formål, når der ikke længere var militære argumenter for at bevare flyvepladsen. Om det var krigen og de tyske besættelsestroppers annektering af pladsen og hangarerne, der ændrede på denne opfattelse, må vi i dag lade være usagt?.

Tilbage bliver så bare den konstatering, at Hvidovre Kommune er blevet overbudt, og den fredede Avedøre Flyveplads med bygninger har fået ny ejer, der nu ønsker "landzonetilladelse til udstykning", så ejendommen kan opdeles (ikke bebygges/red.). De to fredede bygninger er i dag lejet ud på tidsbegrænsede kontrakter, der senest udløbet ultimo 2020.

Hvad sker der nu?

Hvem den nye ejer er, og hvem der har været højestbydende, er også en tys-tys-sag lige nu. Et helt ubekræftet rygte går på at køberen er en godsejer fra Lolland-Falster, der er kendt for at opkøbe delvis fredede ejendomme, - og nok på sigt håber på en opblødning af fredningsbestemmelserne, og så har sikret sig billige arealer til byggeaktiviteter.

Det bliver interessant at se hvad fremtiden byder på, men vi må nok konstatere, at det er slut med de festlige, velbesøgte Aeronautiske Dage på Avedøre Flyveplads.mads-

Slut med de Aeronautiske Dage på Avedøre Flyveplads

Slut med de Aeronautiske Dage på Avedøre Flyveplads

menu
menu