Avedøre Skole får bonus for fagligt løft af elever

Avedøre Skole får bonus for fagligt løft af elever

I forhold til tidligere år fik over fem procent flere af eleverne mindst 4 i karakter i til afgangsprøven i dansk og matematik i sommer. Det udløser en check til skolen på 1,3 mio. kroner

Tre skoler i Hvidovre blev i 2017 udvalgt til at få chancen for de kommende tre år at få del i regeringens “pulje til løft af de fagligt svageste elever”.

Det er Avedøre Skole, Engstrandskolen og Gungehusskolen. Hvis den enkelte skole kunne sørge for, at mindst 5 % flere af afgangseleverne fik mindst 4 i dansk og matematik til de afsluttende prøver, ville det – alt efter skolens størrelse udløse en præmie på mellem 1,3 og 1,5 mio. kroner.

På alle tre skoler har man derfor i det forgangne skoleår arbejdet ihærdigt med at ruste eleverne til afgangsprøverne, og på Avedøre Skole lykkedes det altså at få antallet af karakterer på mindst 4 til at stige med 5,76 % i dansk og matematik.

Stor betydning

Formålet med puljen er at motivere skolerne til at udvikle nye undervisningsmetoder, der kan skabe faglig fremgang, og på både Avedøre Skole, Engstrandskolen og Gungehusskolen har lærerne via netværkssamarbejde, workshops og undervisning fået opgraderet deres viden og kompetencer, og samtidig er der arbejdet målrettet og systematisk med at forberede de fagligt svageste elever på afgangsprøverne i dansk og matematik. Hele vejen har læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet været med på sidelinjen, og det vil de også være i de kommende to skoleår.

Fra Avedøre Skoles leder, René Rasmussen Sjøholm, lyder det, at bonussen har en stor betydning for skolen:

- Det er ingen hemmelighed, at det på nuværende tidspunkt er en på mange måder svær periode for skolen, men samtidig er puljeprojektet blot et af eksemplerne på, at Avedøre Skole er på vej i en positiv og en rigtig retning. Trods de forstyrrelser, der har præget billedet på Avedøre Skole, så er dagligdagen faktisk kendetegnet ved glade og stolte elever og lærere/pædagoger, der skaber nogle fantastiske rammer for elevernes læring og trivsel, siger René Rasmussen Sjøholm.

Han tilføjer, at økonomien fra puljeprojektet helt konkret betyder, at skolen i højere grad kan opretholde den målrettede faglige fokus og ekstraordinære indsatser, både omkring afgangsprøverne og for skolen i en bred forstand.

- Resultatet af puljeprojektet er med til at understøtte den gode fortælling, der lige nu udvikler sig positivt hos elever, personale og ledelse, og som gerne skal brede sig til en god fortælling også udenom skolens, slutter skolelederen.

Alle tre skoler har i øvrigt igen mulighed for vinde en kontant bonus fra regeringens pulje både i skoleåret 2018/2019 og 2019/2020.

menu
menu