Avedøre Stationsby skal være grøn og smart

Avedøre Stationsby skal være grøn og smart

EU støtter med 1,7 mio. kr. til at finde løsninger, der kan gøre Avedøre Stationsby til en bæredygtig bydel - samtidig sendes ansøgning afsted om 11,2 mio. kr. til konkrete energiprojekter

Avedøre Stationsby skal være bæredygtig, klimarigtig og energismart.

Og de miljørigtige løsninger og ideerne skal findes med et beløb på 1,7 mio. kr., som Hvidovre Kommune netop har fået i tilskud fra EU.

Projektet hedder Avedøre Green City og er et netværk i Avedøre Stationsby bestående af fjernvarmeselskabet, boligselskabet og borgerne.

- Formålet med projektet er at være et udstillingsvindue for klimavenlige og bæredygtige løsninger indenfor bygningsrenovering, energioptimering, fokus på sociale relationer, vidensdeling om energi og miljø og andre relevante forhold, lyder det fra Hvidovre Kommunes administration.

Bæredygtig bydel

Hvidovre Kommune sidder i styregruppen for projektet, der efter intentionen skal bidrage til at udvikle Avedøre Stationsby til en bæredygtig bydel og hvor erfaringerne fra projektet på sigt kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger og miljø- og energitiltag i hele Hvidovre Kommune.

- Avedøre Green City har fokus på samarbejder om bæredygtige energiløsninger og kan være med til at realisere Hvidovre Kommunes strategi, vision, og målsætninger for energiområdet. Ligesom projektet kan være med til at sikre en afprøvning af, hvad der skal til for at sikre en succesfuld implementering af grønne energi- og mobilitetsløsninger i Hvidovre, står der i Hvidovre Kommunes beskrivelse af projektet.

Helt konkret skal Avedøre Green City bl.a. analysere mulighederne for at realisere innovative energitiltag som f.eks. e-mobilitet (elbiler og elcykler) og energirenovering af bygningerne i Avedøre Stationsby, så det bliver en “smart city”.

Sikre koordinering

- Dvs. en energi- og klimarigtig bydel. Et fokuspunkt for Avedøre Green City er at sikre koordinering af boligselskabet KAB’s renoveringer i Avedøre Stationsby, f.eks. opsætning af varmemålere og ny parkeringsplads med Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovres investeringer i fremtidens fjernvarme, lyder det i oplægget.

De 1,7 mio. kr. skal bruges på lønmidler til to medarbejdere i den femårige periode, som projektet varer.

Sagen er netop behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der ydermere besluttede, at Hvidovre Kommune yderligere skal ansøge EU om 1,5 mio. Euro, svarende til 11,2 mio. danske kroner, til et sekretariat, der skal støtte konkrete energiprojekter.

- Så kan “Avedøre Green City” udvikles til et demonstrationsprojekt for 5. generations fjernvarme, der optimerer samspillet imellem fjernvarme og boliger, skriver Hvidovre Kommune om planerne.

Hvidovre Kommune forventer alene at bidrage med en egenfinansiering på 10.000 kr. over 3 år. Det beløb skal bruges på lønmidler til deltagelse i styregruppen og mødeforplejning.

key

Klimatiltag og installation af varmemålere er nogle af de emner, der vil blive arbejdet med i Avedøre Green City.

Klimatiltag og installation af varmemålere er nogle af de emner, der vil blive arbejdet med i Avedøre Green City.

menu
menu