Bamseprotest mod normeringer

Bamseprotest mod normeringer

Forældregruppe kæmper fortsat for minimumsnormeringer i de kommunale institutioner - de mener ikke, at Hvidovre er tæt på de 1:3 og 1:6 på henholdsvis vuggestue- og børnehaveområdet

Lørdag blev der opstillet op mod 400 bamser foran Rådhuset. Bamserne var en stille protest fra en gruppe af småbørnsforældre, der fortsat mener, at normeringerne i Hvidovre ikke er gode nok.

- Vi har stillet bamserne op for at sætte fokus på minimumsnormeringerne i de kommunale institutioner. Og ikke mindst for at sætte fokus på, at Hvidovre har valgt at bruge kun ca. halvdelen af det beløb, der var øremærket minimumsnormeringer, til i stedet at lappe et hul i kommunekassen, siger Kristine Amalie Rostgård.

Men Hvidovre Kommunes normeringer er jo faktisk meget tæt på 1:3 på vuggestueområdet og 1:6 på børnehaveområdet. Mener du ikke, at det sådan set er en ok normering?

- Vi taler om den reelle normering. Hvis man tager BUPL's beregninger, så vil det koste mellem 17-22 mio. kr. at få en reel minimumsnormering. I den beregning er lederne regnet ud af, for at være mere repræsentative, men ressourcepædagogerne etc. er ikke regnet ud af tallene. Det burde de nok i virkeligheden - for at give et mere retvisende billede, siger Kristine Amalie Rostgård.

Kristine Amalie Rostgård tilføjer desuden, at hun ikke mener, at det er tids nok, hvis der kommer passende minimumsnormeringer i 2025.

- F.eks. kommer min søn på 1 år aldrig til at opleve det. Han er i skole, når de kommer. Det er ikke rimeligt, at vi har børn, der ikke kan blive trøstet, og som ikke kan blive set af en voksen, siger hun.

Bliver ikke set

Kristine Amalie Rostgård understreger, at pædagogerne i de lokale institutioner er dygtige og gerne vil drage omsorg for børnene i institutionerne, men at det, i følge hende, ikke altid er muligt.

- Det vi oplever er, at vores børn ikke bliver set, og at der simpelthen er for få til at drage omsorg for dem, siger hun.

Så børnene bliver simpelthen ikke set eller draget omsorg for?

- Det er især i ydertimerne, men er det rimeligt, at der er mindre bemanding på de tidspunkter? Det er jo det, man må spørge sig selv om. Det er en hel generation, man nærmest taber på gulvet, siger Kristine Amalie Rostgård.

Mener du, at man taber en generation på gulvet med de normeringer, vi har i dag?

- Ikke nødvendigvis, men man omsorgssvigter en hel generation. Det er min klare overbevisning. Jeg mener, hvis man har en bemanding, der hedder 1:15 eller noget i den stil (i ydertimerne, red.), så er der for få til at se og interagere med børnene. For få til at trøste børnene, og for få til at hjælpe dem med at løse konflikter. Det er det, vi har set. Så hvis du ikke kan drage den nødvendige omsorg for børn, så må det nødvendigvis være omsorgssvigt. Så kan man tale om i mere eller mindre grad, men det er jo definitionen, siger hun til Hvidovre Avis.

key

Hvidovre Avis har forelagt Hvidovre Kommune Kristine Amalie Rostgårds kritik og postulater om kommunens normeringer, og hvordan hun mener, de øremærkede penge til minimumsnormeringer er brugt.

Læs kommunens svar i næste Hvidovre Avis.

Op mod 400 bamser foran Hvidovres rådhus skulle fra lørdag til mandag aften gøre politikerne opmærksomme på, at der fortsat er forældre, der ikke mener, at de kommunale normeringer er gode nok.

Op mod 400 bamser foran Hvidovres rådhus skulle fra lørdag til mandag aften gøre politikerne opmærksomme på, at der fortsat er forældre, der ikke mener, at de kommunale normeringer er gode nok.

menu
menu