Beboerne eller Rigspolitiet?

Beboerne eller Rigspolitiet?

Det skal blive ganske interessant at se hvad Hvidovre kommunalbestyrelses flertal prioriterer højest: De borgere der i god tro har købt et af de 14 ejer-rækkehuse i Snedkerhaven bag ved politiets bygning på Landlystvej, - eller Rigspolitiet, der har ansøgt kommunen om yderligere tre års dispensation for den mastodont af en 2-etages pavillonbygning, man på en tidligere dispensation har fået lov til at “plante” bag i grunden, alt for nær naboskel, og som skulle have været revet ned med udgangen af oktober i år?

Der har i det seneste år været en tendens til en noget lemfældig omgang med hensyn til kommunale dispensationer i forhold til vedtagne byplaner og byggerestriktioner, hvilket også fornylig førte til alvorlige interne problemer på rådhuset mellem byggeafdelingens administrative medarbejdere i “Center for Plan og Miljø” og kommunalbestyrelsens flertal og udvalg. Det kan også virke grotesk, at man det ene sted farer frem med “bål og brand” - og endda droner, når der konstateres overtrædelser, og andre steder ikke er karrige - endsige tilbageholdende - men hensyn til at udstede dispensationer.

Spørgsmålet omkring en yderligere tre års dispensation for politiets store pavillonbygning lige ud til Snedkerhavens baghaver, er af kommunen udsendt en nabohøring, inden afgørelsen ved udvalgsbehandlingen og måske i kommunalbestyrelsen. De fleste beboere er allerede flyttet ind her først i december, og FB Gruppen, der har stået for byggeriet, mener at en yderligere dispensation er imod alle aftaler og helt uanstændig i forhold til byggetilladelsen. Via deres advokat er der gjort indsigelse mod en eventuel ny dispensation, og det samme har de fleste nye beboere selvfølgelig også gjort.

Nu får vi så at se, hvem kommunen vægter højest: - De sagesløse beboere, der fra haven får udsigt til denne kæmpepavillon med et larmende udvendigt ventilationsanlæg, eller en statslig myndighed som Rigspolitiet med lokaleproblemer?

menu
menu