Beboerne i nyt bofællesskab vil være stille og rolige naboer

Beboerne i nyt bofællesskab vil være stille og rolige naboer

I Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse har vi vedtaget en strategi for hjemtagelse af de borgere, som bor i bofællesskaber i andre kommuner - på trods af, at de er og bliver Hvidovreborgere. For det første synes vi, at det er mest rigtigt at tage vare på vore egne borgere i det nærmiljø, hvor de har deres netværk. For det andet er det den mest fornuftige løsning set med økonomiske briller. Kommunen har igennem flere år haft stigende udgifter til borgere, som bor i bofællesskaber uden for kommunen. Det er en dyr løsning, men vi har ikke har haft tilstrækkeligt med egnede boliger.

Beboerne i det nye bofællesskab på Parallelvej har alle det til fælles, at de har behov for støtte og vejledning til at håndtere og strukturere deres hverdag. Bofællesskabet kommer ikke til at høre under socialpsykiatrien, og beboerne vil hverken være psykotiske eller skizoide. Det er planen, at bofællesskabet døgnet rundt vil være bemandet med social- og sundhedspersonale og pædagoger, og beboerne vil have en almindelig dagligdag med dagbeskæftigelse, fritidsaktiviteter og fællesskab med hinanden. Erfaringerne fra kommunens andre bofællesskaber med tilsvarende beboersammensætning er, at naboskabet er stille og roligt, og at beboerne trives i deres nærmiljø.

Venlig hilsen Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Charlotte H. Larsen (O) Anders Liltorp (A) Bente Viola Holm (A) Charlotte Munch (V) Niels Ulsing (F)

menu
menu