Berigende og livgivende at være frivillig for ældre

Berigende og livgivende at være frivillig for ældre

BENT AARREBO PEDERSEN med opfordring til ældre borgere om at være med i arbejdet for ældre i Hvidovre:

Det er berigende og livgivende for ældre at være aktiv frivillig i foreninger i Hvidovre f-eks i Ældrerådet, i de 4 lokalråd under Ældrerådet , i ”Det Frivillige Ældrearbejde”, i en pensionistforening, i Aktivitetscentret i Hvidovregade, i Ældresagen m.m..

Hvidovre Kommune har mange ældre borgere. Henved 12.000 på 60 år og derover. De er utroligt gode til at bakke op om arbejdet i bl.a. Ældrerådet.

Derfor lader mange sig også genvælge. Det er med til at få gennemsnitsalderen til at stige. Også i Ældrerådet med en gennemsnitsalder på nu 75 år. 3 er over 80 år. For 5 år siden var gennemsnitsalderen 70 år. En aldersudvikling i mange foreninger. Det er bare ikke holdbart i længden.

Nu og fremover:

Bliver ældre længere på arbejdsmarkedet på fuld tid eller deltid.

Får børnebørn senere med pasningsbehov. Rejser mere.

Er raskere og har derfor mange aktive gøremål.

Ja ofte oplever nypensionister en mere fyldt kalender, end da de var i arbejde.

Nye yngre kræfter i ældrearbejdet

Der bør alligevel være flere yngre pensionister blandt Hvidovre's henved 12.000 på 60 år og derover, der kan få lyst til og fornøjelse af at lade sig vælge som f.eks. ældrerådsmedlem ved næste ældrerådsvalg. Afholdes sammen med næste kommunalvalg.

Vi i Ældrerådet oplever det som et klogt valg at være aktiv frivillig. Berigende og livgivende.

Start eventuelt med ”opvarmning” som frivilligt medlem i et af lokalrådene under Ældrerådet eller vær med i arbejdet hos ”Det Frivillige Ældrearbejde”, der bl.a. står for forårsfesterne, Vild med Dans og er med i skovturene som medarrangør og som guider.

Der er 7 i Hvidovre Ældreråd. En fornyelse med nye yngre på 2-3 pladser ved næste valg vil være helt fint – og klogt samtidig.

Bent Aarrebo Pedersen, 80 år

Medlem af Ældrerådet

og Avedøre lokalråd

Avedørelejren

menu
menu