Besøg og rundvisning på Thorsbro Vandværks museum

Besøg og rundvisning på Thorsbro Vandværks museum

I takt med, at København omkring år 1900 voksede og voksede, øgedes behovet også for vand til beboerne og fabrikkerne. I selve København kunne vandværkerne ikke følge med behovet, og man byggede derfor vandværker langt uden for byen. Thorsbro Vandværk var et af disse vandværker. Den smukke maskinbygning på Thorsbro Vandværk stod klar i 1908 og blev brugt helt op til 1985, hvor moderne teknik overtog forsyningen af vand.

Vandledningen fra Thorsbro til Søndermarksbassinet på Frederiksberg løber gennem Kirkebroen i Hvidovre og ligger under Hvidovrevej 20-30 meter nord for Åstrupgårdsvej, hvor ledningen er markeret med en mærkepæl på østsiden af Hvidovrevej.

Det er Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, som er arrangør af besøg og rundvisning, som finder sted på tirsdag den 18. juni kl. 13.00. Man mødes på Thorsbro Vandværks Museum, Allévej 29, Thorslunde, Ishøj.

Tilmelding skal ske ved kontakt til Forstadsmuseet på telefon 36 49 00 30 eller ved mail til forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Ikke-medlemmer betaler 25 kr. for deltagelse i besøget og rundvisningen.

menu
menu