Besparelse har ikke givet dårligere normering

Besparelse har ikke givet dårligere normering

Tidligere overgang fra vuggestue til børnehave har ikke haft nævneværdig betydning for normeringer i Hvidovre Kommune

En besparelse på børneområdet i Hvidovre, i form af tidligere overgang fra vuggestue til børnehave, har ikke betydet, at normeringerne i Hvidovre er blevet dårligere.

Det fastslår Hvidovre Kommunes administration efter Hvidovre Avis i sidste uge spurgte ind til de konkrete tal for normering i Hvidovre.

- På trods af reduktionen som konsekvens af tidligere overgang fra vuggestue til børnehave er det marginalt, hvad dette betyder for det gennemsnitlige antal børn pr. voksen, idet reduktionen næsten udlignes af lønfremskrivning og forventning om højere børnetal med deraf følgende ekstra ressourcer, lyder det fra Pia Hassel, der er souschef i Hvidovre Kommunes Center for Økonomi og Analyse.

Som beskrevet i sidste Hvidovre Avis er der 2,9 vuggestuebarn pr. voksen og 6,1 børnehavebarn pr. voksen i Hvidovres børneinstitutioner. Gennemsnitsnormeringerne for begge børnegrupper er således 4,5 barn pr. voksen.

Gennemsnitsnormeringen fra 2017 var for begge børnegrupper under ét var 4,5 barn pr voksen, mens gennemsnitsberegningen med udgangspunkt i budget 2019 viser 4,55 barn pr. voksen, oplyser Hvidovre Kommune.

- Vi har ikke mulighed for at efterprøve på henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn – alene på gennemsnittet af de to institutionstyper, tilføjer Pia Hassel.key

menu
menu