Blev tiltrukket af det høje aktivitetsniveau

Blev tiltrukket af det
høje aktivitetsniveau

Avedøre Kirke er kendt for et højt og meget alsidigt aktivitetsniveau. Men der var nu ikke megen festivitas da Mads Jacob Iversen blev indsat som ny sognepræst den 19. april. På grund af Corona-krisen var kun provsten, en kirketjener og et par andre af kirkens medarbejdere til stede. Men der blev dog optaget et lille filmindslag til kirkens hjemmeside.

Mads Jacob Iversen, der er 30 år og opvokset i Holte, afsluttede teologiuddannelsen i 2018, og har erfaring fra et års vikariat ved Lynge Kirke i Nordsjælland.

- Hvorfor blev det Avedøre Kirke?, har vi spurgt den nye sognepræst.

- Når man søger et nyt embede, laver man sædvanligvis lidt research, og jeg skal ikke skjule at jeg straks blev meget tiltrukket af det høje aktivitetsniveau og gode samtaler med kirkens medarbejdere og andre, fortæller Mads Jacob Iversen.

- Jeg har også følt meget velkommen lige fra starten, selvom det har været underligt at man ikke kunne komme rigtigt i gang og møde menigheden og andre med tilknytning til sognet. Der har været åbent for kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og barnedåb med begrænset deltagerantal og iagttagelse af sikkerhedshensyn, og det kunne man vel også gøre med f.eks. gudstjenester og andre arrangementer. Nu glæder jeg mig til den 21. maj, hvor vi forhåbentlig åbner op med en vandregudstjeneste med alle præster.

Mads Jacob Iversen glæder sig også over at være flyttet ind i præsteboligen på Avedøregårdsvej sammen med sin kæreste Maja, som han mødte ved teologistudiet i 2011.

I Avedøre Kirke har man også taget afsked med med den pensionerede sognepræst Ida Kongsbak, der velvilligt har beklædt embedet som vikar i et lille års tid. <CHARENTITY>8</CHARENTITY>m-

menu
menu