- Bliv en del af menighedsrådet...

- Bliv en del af menighedsrådet...

Risbjerg kirke holder ”tapasmøde” om arbejdet i rådet

Kunne du forestille dig at blive en del af menighedsrådet i Risbjerg Kirke - så er man velkommen til tapas møde den 31. marts kl. 19.00

I Risbjerg Kirke har det siddende menighedsråd snart fungeret i fire år. Til september er der valg til menighedsrådene over hele landet. Derfor er det på sin plads at gøre status over rådets arbejde i den forløbne periode.

I et menighedsråd har man indflydelse på rigtig mange ting. Økonomien, ansættelser og vedligehold af kirke og præsteboliger. I Risbjerg Kirke har vi blandt andet ansat to nye kirke- og kulturmedarbejdere. Det er en spændende proces med annoncering, udvælgelse til samtale og endelig beslutning om, hvem man vil ansætte.

- Som det er rigtig mange bekendt, så har Risbjerg Menighedsråd også haft et stort byggeprojekt i gang. Vi har fået første sal på sideskibet, så der bliver bedre plads til alle vores aktiviteter. Det har været en lang proces, som har stået på gennem flere år. Menighedsrådet startede den endelige planlægning i 2017. Der blev nedsat et byggeudvalg, som tog sig af alle forberedelserne. Menighedsrådet havde selvfølgelig indflydelse på projektet, og også ansatte blev medinddraget. Vi er rigtig glade for resultatet og glæder os til det er helt afsluttet.

- I 2018 besluttede vi at arbejde med kirkens vision og målsætning. Det blev til en del møder med både ansatte og menighedsråd, og vi havde også et professionelt firma ind over. Vision og målsætning blev endeligt vedtaget i 2019 og kan nu ses på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet har også indflydelse på de aktiviteter og foredrag, der afholdes i kirken. Et aktivitetsudvalg planlægger for et halvt år af gangen. Vi har et højt aktivitetsniveau, så det kræver meget af alle. Ikke mindst i 2019, hvor vi i forbindelse med kirkens 60års jubilæum havde 60 arrangementer fordelt over hele året.

Hvis man er medlem af menighedsrådet får man også mulighed for at præge aktiviteter og gudstjeneste. Alle menighedsråd skal her i foråret tage stilling til liturgirapporter udarbejdet af fagudvalg nedsat af biskopperne. Det bliver rigtig spændende at arbejde med.

2020 er også spændende på et andet felt. Helsingør Stift skal nemlig i starten af 2021 have ny biskop, idet biskop Lise-Lotte Rebel går af på grund af alder. Alle menighedsråd i hele stiftet skal være med til at pege på og vælge den næste biskop.

- I forbindelse med menighedsrådsvalget i september er vi meget interesserede i at få kontakt til dig, som har lyst til at være en del af fællesskabet i Risbjerg Kirke og måske medlem af det nye menighedsråd. Vi holder derfor et tapasmøde tirsdag den 31. marts kl. 19.00, hvor vi inviterer til samtale om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle arbejdet i Risbjerg Kirke teologisk og kulturelt. Vi hører rigtig gerne om, hvilke tanker du gør dig om kirkens rolle i samfundet. Vi håber på en god dialog og ser frem til at møde dig.

Mere information kan fås hos menighedsrådets formand Inger Bidstrup 40776778

menu
menu