Børn og uddannelse rammes for 11,5 mio. kr.

Børn og uddannelse rammes for 11,5 mio. kr.

Færre skoleledere, tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og en opdateret model for, hvornår SFO og klubber får tildelt midler. Dertil en større generel besparelse på 2,5 mio. kr., som endnu ikke er beskrevet, hvor skal ramme.

Det er de fire tungeste besparelser på børne- og uddannelsesområdet.

Hvad angår færre skoleledere løber besparelsen op i 2,3 mio. kr. Den betyder konkret, at der fremadrette vil være flere medarbejdere pr. leder i kommunens skoler. Helt konkret 30 mod tidligere 24.

Den tidligere overgang fra vuggestue til børnehave giver en besparelse på 2,62 mio. kr. og den dækker over, at vuggestuebørn fremadrettet skal flyttes tidligere i børnehave. med børnene følger en lavere tildeling af midler til deres børnehave. Det oprindelige besparelsesforslag løb op på mere end 5 mio. kr., så her er der altså tale om, at parterne har mindsket besparelsen.

Den ændrede model for tildeling af midler til SFO og klubber løber op i 1,5 mio. kr. og det handler om, at kommunens SFO’er og klubber får tildelt midler efter det konkrete børnetal frem for, hvordan børnetallet i institutionen så ud “den 5. september året før budgetåret”.

Resten af besparelserne ligger i den lettere ende på beløb på mellem 80.000-670.000 kr. De mindre besparelser betyder dog ikke, at de ikke kan mærkes for medarbejdere, børn og unge.

F.eks. skal Byggelejepladsen Regnbuen reduceres med fem timer i deres åbningstid. Dermed kommer klubben, i lighed med andre kommunale klubber, til at åbne kl. 14 frem for kl. 13. Helt konkret vil det betyde, at en fuldtidsstilling i klubben nedlægges.

menu
menu