Borger: Hvad må vi bygge?

Borger: Hvad må vi bygge?

Nybyggere er i tvivl om, hvilken praksis de kan forvente Hvidovre Kommune vil dispensere efter, hvis de ønsker at bygge større end byplanvedtægternes rammer

Et kortsluttet kommunalt byggesagområde fik tirsdag aften en Hvidovreborger, Morten Mogensen, til at stille op til spørgetiden i kommunalbestyrelsen.

Han præsenterede sig som repræsentant for en række nybyggere i Hvidovre, der økonomisk og familiemæssigt ”holdes som gidsler” efter dispensationssagen om Bjergagervej 35 har skabt uro - både politisk og i embedsværket i Hvidovre Kommune.

- Set i lyset af afgørelsen på Bjergagervej 35 og det sendte politiske signal: Hvilke partier har så politisk ønske om at vende tilbage til den anvendte praksis fra før årsskiftet, hvor der normalt blev dispenseret op til 30 % bebyggelse, spurgte Morten Mogensen ud i KB-salen.

Han tilføjede, at der pt. ikke er nogle borgere, der ved, hvad de må bygge i kommunen, og at der er ikke nogen i byggesagsteamet, der ved, hvad de skal gøre.

Hans spørgsmål affødte følgende kommentarer fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen:

SF:

- Vi kan ikke vedtage en generel dispensation, men vi har sendt et politisk signal, og så er vi meget optagede af at gå i gang med at få lavet de her byplanvedtægter om til moderne lokalplaner, som f.eks. kunne indeholde 30% byggerettighed, som man har andre steder. Indtil vi er der, må I indsende ansøgninger og så få dem behandlet. Det er helt urimeligt, at borgere, som har indrettet deres økonomi og fremtid efter det de forventede var praksis, så det er vi helt klart sindede at få styr på hurtigst muligt.

DF:

- Ja, der er givet dispensationer, men på et tidspunkt kan man også godt sige, at et område er totalt bombarderet, hvis alle får lov til at bygge tre etager helt ud til vejen. Så er der slet ikke lov og orden. Derfor har man taget sag for sag og set på, om det er en fornuftig dispensation. Nu er vi her, hvor der skal ansættes konsulenter og rydde op i bunken, og så må vi tage lokalplan på lokalplan og modernisere dem, men det er jo ikke alle steder vi bare uhæmmet kan sige, at vi bygger 30.

Hvidovrelisten:

- Vi forstår godt og anerkender, at der er familier, der gerne vil bygge et drømmehus, der ikke harmonerer med de bestemmelser, der er i byplanvedtægten, fordi vedtægterne er gamle og formentlig trænger til modernisering. For os er det bare afgørende, at de foregår i den rigtige rækkefølge. Det skal være lovligt og det skal være borgerindragende. For der kan også være borgere i området, der ønsker at bevare de karakteristika, der er i et område.

Konservative:

- Der er behov for at få kigget på, hvad der egentlig er sket og hvem besluttede den ændrede praksis (hvor man ophørte den ændrede praksis, red.). Vi synes der har været behov for at imødekomme nye behov. Der er mange der vil bygge anderledes end de gamle planer tillader. Vi ser også en fordel i at tiltrække ressourcestærke borgere. Man kan dog ikke forvente fuldstændig frit spil fremover. Selv om der bliver lavet nye planer, så tror jeg ikke de bliver udformet, så der kan bygges kæmpe stort.

Socialdemokratiet:

- En mulighed kunne være, at man ganske enkelt vælger at følge BR18. Det er ikke noget, vi har stillet forslag om, men det kunne være en måde at komme ud over det her. Også så man sikrer, at de huse man giver tilladelse til, bliver lavet efter nutidige standarder med den isolering og klimavenlighed, der skal til. Men det er en drønærgerlig situation og forhåbentlig kommer der en løsning på det snart.

Enhedslisten:

- Så vidt jeg ved, er der gang i opgradering af byplanvedtægter, men der vil nok altid være situationer, hvor der skal gives en dispensation. Synes dog ikke at kommunalbestyrelsen skal sagsbehandle enkelte sager. Vi har en forvaltning, som jeg ikke er i tvivl om har gjort deres bedste.

Venstre:

- Det drejer sig om, hvad området kan bære, og det er forskelligt fra kvarter til kvarter. Derfor er det vanskeligt at svare konkret på. Det er netop derfor, at det er vigtigt, at vi har en byggesagsafdeling, der med deres faglige kompetencer fortsat vurderer sagerne individuelt (Venstre svarede ikke på kommunalbestyrelsesmødet, men har efterfølgende svaret Hvidovre Avis).red

menu
menu