BORGERFORSLAG I BYRÅDSSALEN

BORGERFORSLAG
I BYRÅDSSALEN

Folketingskandidat Sikandar Siddique om Uffe Elbæk og Hvidovre kommune:

Med Uffe Elbæk som statsminister vil de danske lokalsamfund opleve en række fornyelser og forbedringer med udgangspunkt i en mere decentral og lokalt involverende politisk kultur. Alternativet vil arbejde for, at magt, frihed og handlekraft returneres til borgere, kommuner og lokalsamfund. Det lyder næsten, som en patriotisk parole fra 1789, men det er i praksis ret enkelt.

Alternativet vil flytte og returnere en række kommunale beslutninger fra Christiansborg til de lokale beslutningsorganer og byrådssale. Borgerne skal have større forudsætning og mulighed for, at påvirke den lokale udvikling og de politiske beslutninger, der påvirker lokalsamfundenes indbyggere, deres børns skoler, institutioner, offentlige tilbud, opholdssteder og arbejdspladser, fritids- og kulturtilbud etc. Hvem har større interesse i lokale beslutninger end de, der borgere, der skal leve med dem. Alternativet ønsker selvfølgelig ikke, at lokalsamfund og landdistrikter skal overlades til sig selv. De skal naturligvis fungere i samarbejde og inertaktion med hinanden, med nærtliggende bysamfund, og med staten, hvor det er mest hensigtsmæssigt.

BORGERDREVNE FORSLAG

Det er en hjertesag for Alternativet, at borgere og lokale interessegrupper skal have langt større indflydelse på udviklingen af deres lokalområde. For at skabe en involverende og inkluderende beslutningskultur, der fremmer borgernes indflydelse ønsker Alternativet, at der i alle kommuner bliver mulighed for at der kan stilles borgerdrevne forslag til afstemning i de lokal byråd. Idéen er, at du og dine medborgere kan få et politisk forslag til afstemning i det kommunale byråd, hvis et tilstrækkelig antal medborgere støtter forslaget. Alternativet tror på, at forslaget vil få flere til at engagere sig i politik og i lokalsamfundet, fordi der med borgerdrevne forslag reelt er håb om, at borgerne kan påvirke den lokalpolitiske virkelighed de lever i.

Folketinget har leveret en overordnet bæredygtig og visionær ramme for udviklingen, der nu skal udfyldes af kommunale og lokale aktører. Ordningen er allerede indført, som forsøgsordning flere steder. f.eks. har Albertslunds og Rødovre mfl. brudt vanetænkningen og vedtaget borgerdrevne forslag kan fremsættes til drøftelse i kommunalbestyrelserne.

På landsplan er de borgerdrevne forslag vedtaget af Folketinget efter forslag fra Alternativet i 2016 med et stort flertal med alle partier, undtagen Socialdemokratiet. Det betyder, at 50.000 borgere fra 2018 kan kræve, at deres beslutningsforslag behandles i Folketinget.

Skal Hvidovre Kommune være næste kommune, hvor borgerne selv kan stille forslag i byrådssalen?

Venlig hilsen

Sikandar Siddique

Folketingskandidat,

Københavns Omegn.

Cand.Comm.

menu
menu