Borgerinddragelse er det vigtigste i Byvej-projekt

Borgerinddragelse er det vigtigste i Byvej-projekt

Sådan lød meldingen fra deltagerne på det online borgermøde, der blev afholdt onsdag i sidste uge

Trafikforhold og parkering, natur-værdier og biodiversitet, bygningshøjder og boligtyper er vigtige emner at forholde sig til. Men vigtigst af alt er, at vi bliver inddraget i processen. Det var den overordnede melding fra de over 100 borgere, der onsdag den 17. marts deltog i et online borgermøde om et kommende by- og naturudviklingsprojekt ved Byvej i Avedøre.

Hvidovre Kommune havde inviteret til mødet for at høre borgernes ønsker og forslag til udviklingen af området, og formand for Bygge- og Planudvalget, René Langhorn indledte mødet med bl.a. disse ord:

– Området ved Byvej kan fremover give os flere naturoplevelser, gøre os sundere og styrke fællesskabet i byen, og vi skal bruge stedet til at indfri vores ambitioner om mere natur, biodiversitet og moderne boliger.

Centerchef for kommunens Center for Plan og Miljø, Jakob Karlshøj, understregede flere gange på mødet, at kommunalbestyrelsen har ønsket en høj grad af borgerinddragelse i udviklingen af området, og at processen kun er ved sin begyndelse.

– Vi skal til at lave lokalplanen, som skal sætter rammerne for området, og derfor vil vi gerne have alle jeres input med – både om dét, I er glade for, som området er i dag, dét I kunne tænke jer i fremtiden, og dét, der bekymrer jer, i den helhedsplan, som grundejerne har fremlagt, sagde han.

Baggrunden for byudviklingsprojektet på Byvej er, at staten har givet mulighed for at udvikle i området, og at ejerne af arealet har ønske om, der bliver bygget boliger og skabt et nyt naturområde til glæde for både mennesker, dyr og planter. Kommunalbestyrelsen godkendte i sommeren 2020, at der skal arbejdes videre med de overordnede principper i den helhedsplan, som grundejerne har fået udarbejdet – altså at der både kan bygges boliger og skabes et natur-område med adgang for alle. I dag er der kornmarker, drivhuse, hestefolde og nogle enkelte bygninger på arealet.

På borgermødet i onsdags var der mange kommentarer og spørgsmål, og både centerchef Jakob Karlshøj og en byplanlægger fra kommunen forsøgte at svare på så meget som muligt. Samtidig opfordrede de alle til at skrive et høringssvar, som kan indgå i arbejdet med forslaget til en lokalplan og i den politiske behandling.

– Jeres idéer og ønsker til udviklingen af området er vigtige, og jer, der allerede bor her, må meget gerne fortælle, hvad I er glade for i området, lød det afslutningsvis fra Jakob Karlshøj, der også forklarede, at der vil blive mere borgerinddragelse senere i processen.

Frem til den 27. marts kan man komme med sit input til udviklingen af det nye natur- og byområde ved Byvej. Det gør man ved at skrive et høringssvar på hvidovre.dk under Høringer og afgørelser. Hvis man vil læse mere om projektet og se grundejernes vision for området, kan man finde materiale her: hvidovre.dk/Hvidovre/Udvikling-af-natur-og-byomraade-oest-for-byvej

menu
menu