Borgermøde om nyt natur- og byområde ved Byvej

Borgermøde om nyt natur- og byområde ved Byvej

Torsdag den 10. december kan du høre om et nyt byudviklingsprojekt, der både skal give mere natur, plads til friluftsaktiviteter og boliger

OBS!!! Borgermødet rykkes, grundet Covid19, til 21. januar 2021. Med Fingerplan 2019 har Hvidovre Kommune for første gang i mange år fået mulighed for at skabe et grønt byområde ved at inddrage nye arealer, der indtil nu har ligget i den grønne kile ved Byvej nord for Brostykkevej. Her har det været anvendt til landbrug og gartnerier, men nu skal området over tid omdannes til et stort naturområde til glæde for alle Hvidovres borgere og til to nye byområder med boliger. Det nye naturområde vil skabe forbindelser mellem den bebyggede del af Hvidovre, Avedøresletten og Vestvolden og give endnu mere plads til friluftsaktiviteter og naturoplevelser for alle.

Torsdag den 10. december kl. 18-20 kan man høre mere om projektet, når Hvidovre Kommune inviterer til borgermøde om udviklingen af området. Borgermødet afholdes fysisk i ”Kometen” på Hvidovrevej 282 med et begrænset antal pladser. Samtidig er der mulighed for at deltage i mødet online hjemmefra. På mødet vil rammerne for udviklingen af området blive gennemgået, ligesom grundejernes helhedsplan for at opføre nye boliger og etablere det grønne område vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og så er kommunen meget interesseret i at høre fra borgere og andre interessenter, som har idéer eller løsninger til udviklingen af området.

Den 2.-23. december kan alle, der har gode idéer eller andre bemærkninger til udviklingen af natur- og byområdet ved Byvej, sende dem til Hvidovre Kommunes høringsportal på hvidovre.dk. Den finder man under Høringer og afgørelser på forsiden af hjemmesiden.

Man kan læse mere om projektet på https://www.hvidovre.dk/Hvidovre/Udvikling-af-natur-og-byomraade-oest-for-byvej

Hvis du vil deltage i mødet i Kometen, skal du tilmelde dig via: https://hvidovre.nemtilmeld.dk/ Ved mødet i Kometen vil alle forholdsregler blive taget i forhold til corona-smitte. Der vil god afstand mellem deltagerne, håndsprit til rådighed. Der skal desuden bæres mundbind, når man ikke sidder på sin plads. Der tages forbehold for, at en eventuel forværring i corona-smitten kan medføre, at mødet ikke kan gennemføres.

menu
menu