borgerne har ikke glemt havnen!

borgerne har ikke glemt havnen!

HIF’s Gamle Kæmper holdt forrige lørdag den traditionsrige markedsdag i bagende solskin

Som vanligt havde de konservative et aktuelt emne med, denne gang Hvidovre Havn. Temaet på markedsdagen var ønsket om en tilkendegivelse omkring havnens fremtid. De konservative spurgte de fremmødte borgere, om de mener, at Hvidovre Havn trænger til en opfriskning, eller om de synes det skal forblive som den er i dag.

Vi havde til lejligheden fået lavet et flot banner med en skitse af et forslag til en ny Nordmole, så enkelthederne var synlige for alle.

73 % altså tre ud af fire syntes godt om skitsen. Ingen var faktisk imod den. Svaret var da også meget entydige positive, da 82 % af borgerne mente, at havnen har brug for et tiltrængt løft og kun 2 % var tilfreds med tingenes tilstand som det er i dag.

De fremmødte blev spurgt om hvad de savnede i havnen, og der kom rigtig mange gode svar. Ønsker der strakte sig lige fra det praktiske omkring toiletter, affaldsspande, hundeposestativer over til de mere kreative ideer, såsom husbåde, is-caféer, legepladser, beachvolley baner osv. Andre skrev slet og ret bare “Fornyelse”.

De Konservative havde i samarbejde med Lars Riber Broberg, bedt arkitekt Kennet Skytte, fra arkitektfirmaet Krydsfelt om at lave skitsen over Nordmolen, der indebar både nytænkning og tog højde for de udfordringer klimaet giver.

Alt dette er affødt af De Konservatives forslag ved sidste kommunalbestyrelsesmøde. Et forslag, der var en opfølgning på et af partiets valgløfter, netop om at få igangsat et kvalitetsløft af Hvidovre Havn og gerne med udgangspunkt i den allerede vedtaget Havneplan fra 2009. Et valgløfte vi delte med de fleste andre partier under valgkampen sidste år.

Desværre og uanset de gode tanker og hensigter under valgkampen, faldt forslaget da kun C, SF og Hvidovre listen stemte for forslaget om at genoptage arbejdet med Havneplanen. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre stemte alle imod. De må have glemt deres valgløfter fra sidste år.

Det viser for os, at selv om flertallet af partierne i KB har “glemt” deres valgløfter, så har de besøgende på markedsdagen ikke glemt havnen.

Michael Sabroe Det Konservative Folkeparti

menu
menu