Borgerne må have indflydelse i en bæredygtig bymidte...

Borgerne må have indflydelse
i en bæredygtig bymidte...

Lokal foreningskultur og bygningsarv er smidt ud med badevandet i den nye lokalplan, mener Alternativet:

I spørgsmålet om Hvidovres nye bymidte knytter begrebet bæredygtighed sig bl.a. til at sikre en sammenhæng med forstadskommunen Hvidovres kulturarv og bygningsarv. Det handler om socialt liv i byen og om lokale traditioner og foreninger, som der ikke må trædes på, som det er sket i denne sag. Med andre ord ønsker vi en videreudvikling og levendegørelse af byrummene omkring bymidten og de allerede eksisterende folkelige miljøer og kulturelle aktiviteter på Risbjerggård. Og det gælder både ude såvel som inde.

- Der bør findes en balance mellem tradition og kulturel fornyelse. Pladsdannelsen omkring byens nye rådhusplads afgrænses af “vægge” bestående af rådhusfacaden fra 1950’erne (som der ikke bør bygges foran), Medborgerhusets facade fra 1970’erne og Risbjerggårds facade fra 1870’erne. Tilsammen en interessant identitetsmarkør og rammefortælling om stedets kulturhistoriske og økonomiske udvikling fra bondeby til velfærdsforstad.

Lyt til sagkundskaben

Alternativet kan tilslutte sig lokalhistoriker Poul Sverrild, som siger at “Risbjerggårds rolle gennem Det Tyvende Århundrede tilsiger Risbjerggård en fortsat rolle i det offentlige liv. Gerne i modspil til de klassiske velfærdsinstitutioner på vestsiden af Hvidovrevej”.

Det er dog en holdning som står i skærende kontrast til lokalplanforslag 236 og til Vandkunstens bud på en videreførelse af Medborgerhusets firkantede og monolitiske arkitektur - nu også på Risbjeggårdsiden af Hvidovrevej. Alternativet Hvidovre støtter som et alternativ hertil Primus Arkitekters smukke forslag til en respektfuld renovering og fornyelse af Risbjerggårds gamle sal, som rummer store muligheder, som tidligere vist her i Hvidovre Avis.

Og lyt til borgerne!

Der har været udfoldet mange og ambitiøse borgerdrevne initiativer, som kommunen bør lade sig inspirere af i langt højere grad end det har været tilfældet. Det gælder ikke mindst at skabe rum for- og inddragelse af Hvidovres foreningsliv og Risbjerggårds brugere.

Alternativet mener at kommunalbestyrelsen på den baggrund bør genoverveje - og dermed udskyde - beslutningen af Lokalplan 236. Kommunens foreningsliv og Risbjerggårds brugere har ikke fået anledning til at fremføre deres konkrete pladsbehov og ønsker til rumindretning. Desuden er lokalplanforslaget fejlbehæftet vedr. Risbjerggård Salens bevaringsværdi.

På vegne af Alternativet i Hvidovre

Johnny Westh, forperson

menu
menu