Borgerne skal høres

Borgerne skal høres

Kommunalbestyrelsen vi høre borgernes bemærkninger og eventuelle indsigelser før det bliver besluttet, om der skal laves en lokalplan for et eventuelt nyt byggeri i Filmbyen

Torsdag den 20. april skal der være borgermøde om et eventuelt kommende boligprojekt i Filmbyen.

Det var SF’s Niels Ulsing der undervejs i kommunalbestyrelsens debat om projektet, som den første, luftede idéen om et borgermøde.

Kommunalbestyrelsen besluttede - efter en længere debat, at gennemføre en forudgående høring om en eventuel lokalplan for del af Filmbyen, som ligger tættest på Naturcenter Quark og Avedøresletten. Lokalplanen skal i givet fald give mulighed for at opføre en bæredygtig og grøn boligbebyggelse i den vestlige del af området. Høringen startede i sidste uge og slutter den 14. maj.

Og det blev altså også besluttet at gennemføre et borgermøde om boligprojektet - mødet bliver afholdt torsdag den 20. april kl. 19.00 i Zentropas biograf i Filmbyen.

Projektet

Grundejeren i Filmbyen, Himmerige ApS, har søgt kommunen om at få udarbejdet en ny lokalplan for den vestlige del af Filmbyen som erstatning for den gældende Lokalplan 454.

Baggrunden for dette er et ønske om at opføre en boligbebyggelse som en bæredygtig, grøn og selvforsynende boligby på den vestlige del af ejendommen, ud mod det åbne landskab på Avedøresletten.

Bebyggelsen tænkes opført med punkthuse i to til tre etager med taghaver. Mellem husene skal drivhuse og køkkenhaver udnyttes til fødevareproduktion.

Med et samlet boligareal på ca. 4.700 m2 vil der kunne opføres mellem 30 og 35 boliger af forskellig størrelse i bebyggelsen.

Lang debat

Hvidovrelistens Kristina Young åbnede debatten i kommunalbestyrelsen med at give udtryk for, at det udarbejdede debatoplæg var et glitret materiale:

- Vi bør i stedet have et relevant og neutralt høringsmateriale med fokus på borgerne og ikke på Himmerige ApS. Der er tale om et materiale, som ikke er udarbejdet af Hvidovre Kommune. Vi mangler en armslængde. Det er fyldt med forblommede ord og kommunen kan på ingen måde garantere kommende beboere, at virkeligheden bliver som beskrevet i materialet.

Mogens Leo Hansen (Ø) var enig i dette synspunkt, og pointerede vigtigheden i, at kommunen sendte et neutralt materiale i høring.

- Vi har da bestemt set med nogen skepsis på projektet, sagde Mikkel Dencker (O):

- Avedøresletten er et meget unikt sted og hvis der bliver opført høje bygninger der, vil det unikke særpræg gå tabt.

- Socialdemokratiet opfatter det som et spændende projekt, sagde Finn Gerdes (A):

- Vi mener derfor, at vi skal sende det i en forudgående høring - for det er da rimeligt, at folk i området høres i denne sag.

Også Karl Erik Høholt (UP) mente, at en høring var en god idé.

- Det er et spændende projekt, anførte Steen Ørskov (C):

- Vi har set med interesse på forslaget og det er rigtig fint, at der nu arbejdes videre med færre etager.

Niels Ulsing (SF) havde samme holdning som Ørskov til de færre etager:

- Og vi plejer i SF ikke at stemme nej til en forudgående høring. Det gør vi naturligvis heller ikke i dette tilfælde. Det er et spændende projekt og det bliver spændende at høre, hvad borgerne mener.

Og så lancerede Niels Ulsing SF’s idé om et "decideret" borgermøde.

Denne idé købte Helle Adelborg (A) på stedet.

Og så var kommunalbestyrelsen klar til at stemme om sagen.

Dansk Folkeparti stemte imod, mens Enhedslisten og Hvidovrelisten - med en bemærkning om, at forhøringsmaterialet i højere grad tilgodeser Himmerige ApS’ interesser end det tilgodeser de berørte borgeres interesser - undlod at stemme, da kommunalbestyrelsen efter endt debat besluttede at gennemføre den forudgående høring om en eventuel lokalplan.

Hvidovres borgere har nu mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget. Borgernes bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt der overhovedet skal igangsættes en lokalplan.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu