Borgerne vil mærke ændret service

Borgerne vil mærke ændret service

I hjemme- og sundhedsplejen er sygefraværet stigende, men beredskabet kører godt, og medarbejderne får ros af borgmesteren.

Denne uge er coronoakrisens tredje, og det kommunale beredskab, som Hvidovres borgmester Helle Adelborg er en del af, svarer her på spørgsmål om status i Hvidovre Kommune.

- Det er generelt vigtigt at huske på, at kommunen og andre offentlige instanser kører i nødberedskab. Det betyder, at der er ændret service til borgerne, mindre eller anden form for bemanding, og formålet er jo både at undgå smittespredning og at koncentrere kommunens ressourcer, dér hvor der er allermest behov for dem, lyder det indledningsvist fra Helle Adelborg.

Hun tilføjer, at situationen trods alt kører rigtig godt.

- I kommunens ledelse er det vores oplevelse, at de ansatte gør et stort og godt stykke arbejde lige nu. Der bliver udvist stort engagement og fleksibilitet i forhold til at finde og koordinere løsninger. Det gælder rengøringspersonalet, der har travlt med at gøre grundigt rent på vores plejecentre, i nødpasning i institutioner og på skoler. Det gælder lærere og pædagoger. Det gælder naturligvis vores ansatte inden for sundhed og pleje, der har en stor og vigtig opgave i disse uger. Og det gælder administrationen. Der bliver fx fortsat lavet sagsbehandling i jobcentret og borgerservice, byggesagsbehandling osv., lyder det fra borgmesteren.

Hvordan ser det ud på personaleområdet i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen - hvor mange medarbejdere er pt. hjemsendte pga. smittefare?

- Som resten af kommunen kører hjemmesygeplejen og hjemmeplejen med nødberedskab. 12 medarbejdere er hjemsendte, og der er et stigende sygefravær, forklarer Helle Adelborg.

Undvære rengøring

Hvilken betydning har det for plejen af kommunens ældre borgere?

- De ældre borgere får den pleje, de har brug for. Dog må mange af de borgere, der plejer at få hjælp til rengøring, undvære dette i en periode, lyder det fra borgmesteren.

Hvordan ser situationen ud på plejecentrene?

- Plejecentrene er også udfordret af stigende sygefravær og håndteringen af COVID-19, men der er også her taget de nødvendige forholdsregler, og der bliver taget hånd om beboernes behov, siger Helle Adelborg.

Stadig få i nødpasning

Hvordan ser det ud på institutions- og skoleområdet?

- På skolerne er der 14 børn i nødpasning fordelt på syv skoler. Mandag var der 3 børn i dagplejen og 29 børn i 9 forskellige dagtilbud. Modellen er fortsat, at hvis der er tre eller flere børn fra en daginstitution, der har behov for nødpasning, holder den pågældende institution åben. Børn i Dagplejen passes som udgangspunkt hos deres sædvanlige dagplejere, siger Helle Adelborg.

Hun tilføjer, at forældrene har udvist stor forståelse for den nuværende situation. Således er det kun ca. 1 pct. af børnene på dagtilbudsområdet der er i nødpasning.

- Der gøres meget ud af i dagtilbuddene at være meget ude og holde afstand, slutter Helle Adelborg.

key

menu
menu