Borgmesterkæden blev luftet

Borgmesterkæden blev luftet

I tirsdags kom borgmesterkæden ud af æsken og blev hængt om halsen på Helle Adelborg (S), der således er sikret endnu fire år som Hvidovres borgmester

I tirsdags - kl. 10 om formiddagen - mødtes den nyvalgte kommunalbestyrelse for første gang.

Der var tale om det konstituerende møde. Ingen "rigtige" sager på dagsordenen. Den nye kommunalbestyrelse trækker nemlig først rigtigt i arbejdstøjet den 1. januar, hvor timeglasset løber ud for den del af de nuværende 21 folkevalgte, som ikke blev genvalgt i sidste måned.

Tirsdagens program handlede udelukkende om valg. Valg af borgmester. Valg af de to viceborgmestre.

Og valg af udvalgsmedlemmer til økonomiudvalget og de seks fagudvalg. Endvideres skulle der sættes navne på en lang række af medlemmer til diverse nævn, råd, repræsentantskaber og bestyrelser.

18 sagde ja

Helt efter bogen indtog SF´s Niels Ulsing - som det længst siddende medlem af kommunalbestyrelsen - borgmesterstolen for en kort bemærkning, da mødet begyndte.

Tre minutter senere kunne han rejse sig igen og overlade pladsen til den nyvalgte borgmester, Helle Adelborg.

Hun blev genvalgt som Hvidovres borgmester. 18 af de 21 medlemmer stemte for, mens Hvidovrelisten og Enhedslisten stemte imod.

Hvidovres 1. viceborgmester hedder også i de næste fire år Mikkel Dencker (DF). 15 kunne stemme for mens seks stemte imod. Det var igen H og Ø der stemte imod og denne gang fik de selskab af de tre SF’ere.

Steen Ørskov (C) blev valgt som ny 2. viceborgmester. Han fik ingen stemmer imod sig, men Ø, H og SF undlod dog at stemme for valget.

oas@hvidovreavis.dk

.

.

-

-

menu
menu