Botilbud på Parallelvej:

Botilbud på Parallelvej:

44-54 millioner kroner

Nu drøftes anvendelsen af Parallelvej 47 igen.

Hvad den kommunalt ejede grund på Parallelvej skal bruges til, har haft en lang og meget knudret vej i det politiske kommunale system.

Sagen har sit udgangspunkt i efteråret 2014, hvor de første drøftelser startede, om der skulle være rækkehuse eller parcelhuse på grunden. Det sidste blev slutresultatet, men efter sagen har pendlet rundt i det kommunale og offentlige system i en hel byrådsperiode, tog sagen en ny drejning i den nuværende periode.

Nyt flertal for ændring

Her var der pludselig et politisk flertal for, at grunden nu skal anvendes til et kommunalt botilbud for borgere med handicap.

Således skal politikerne nu drøfte, hvilken form for botilbud, man ønsker. Udgangspunktet er en analyse af behovet.

- Administrationen vurderer overordnet, at behovet for længerevarende botilbud er mest aktuelt blandt de borgere, der i dag er bosat på midlertidige botilbud, idet der i denne gruppe er en større vækst i antal borgere. Desuden er borgerne i denne gruppe generelt yngre (18-30 år) end borgerne bosat i længerevarende botilbud, lyder det blandt andet fra Hvidovre Kommunes administration.

Tre scenarier

Helt konkret skal politikerne tage stilling til tre scenarier. Det første scenarier er et botilbud for 24 borgere med udviklingshæmning. Et sådan tilbud vil i “vid udstrækning forudsætte hjemtagelse af borgere fra bofællesskaber i andre kommuner”. Det vil koste knap 44 mio. kr. at opføre et sådan tilbud.

Det andet scenarie er ligeledes et botilbud for 24 borgere, men her skal kun halvdelen af boligerne være botilbud for borgere med udviklingshæmning, mens den anden halvdel skal være henvendt til borgere med udviklingsforstyrrelse. Dette scenarie vil koste knap 49 mio. at opføre.

- Også her vil det sandsynligvis være nødvendigt at hjemtage en del borgere med udviklingshæmning, lyder det om scenariet.

Det sidste scenarie henvender sig til 24 borgere, der alene har en udviklingsforstyrrelse. Et sådan tilbud vil koste knap 54 mio. kr. at opføre.

I priserne for opførelsen af de tre typer botilbud er ikke medregnet udearealer og pris, hvis bygningen skal opføres i to plan og således skal have elevator. Uanset hvilken målgruppe, der bygges til, skal der dog laves en ny lokalplan for området.

- Projektet for bofællesskabet er lokalplanpligtigt, da de fire ejendomme i dag er planlagt til parcelhuse (åben-lave boliger), skriver Hvidovre Kommunes administration i sagsfremstillingen.

key

menu
menu