Botulisme kan være årsag til fugledød

Botulisme kan være årsag til fugledød

Men indtil videre kan der kun gættes på årsagen til fugledød i Rebæk Sø

Døde fugle i Rebæk Sø har i den forløbne uge været et emne, der har optaget mange i området.

Hvad der er årsag til de døde fulge, er der imidlertid endnu ikke konkret svar på, men flere ting bliver undersøgt, lyder det fra Hvidovre Kommune.

- Status er, at der er indsendt tre fugle/gråænder til undersøgelse hos de relevante myndigheder i sidste uge. Deres procedure er, at fuglene først undersøges for fugle influenza og dernæst for eventuelt andre sygdomme. Desværre tager undersøgelserne op til to til fire uger inden vi får et svar, lyder det fra Michael Daugaard, der er chef for Vej- & Park i Hvidovre Kommune.

Daugaard nævner, at det sandsynligvis er en konkret bakterie, der er årsag til de døde fugle, men at det heller ikke er sikkert.

- Den mest sandsynlige dødsårsag er botulisme, en bakterie der lever i lavvandede søer primært på bunden. Når søbunden er varmet op henover sommeren, gerne i august, formerer bakterierne sig kraftigt. Såfremt ænderne “snadrer” i bunden efter orme og insekter, får de spist botulisme bakterierne og kan dø, oplyser han.

Ryddet op efter bål

Michael Daugaard tilføjer, at et eventuelt dårligt miljø i søen er naturens gang.

- Det er naturens gang i alle lavvandede søer som Rebæk sø, siger han.

Er det korrekt, at Hvidovre Kommune ikke renser eller har fjernet sankt hans-bålet fra søen?

- Nej, Hvidovre Kommune har ryddet op efter Sankt Hans bålet, både i og udenfor søen. Det kan dog selvfølgelig ikke afvises, at enkelte små stykker fra bålet har sluppet vores opmærksomhed.

Hvad gør Hvidovre Kommune for at sikre, at fuglene og miljøet i søen har det godt?

- Vi sikrer vandmiljøet ved f.eks. at undersøge hvad fuglene er døde af og foretager derefter eventuelt aktioner. For nogle år siden fik Rebæk sø fjernet store mængder søbund/slam for at sikre en god vanddybde og et godt vandmiljø, siger Michael Daugaard.

Han tilføjer i øvrigt, at det foreløbig kun er gætterier om, hvad årsagen til fugledøden er. Botulisme er dødelig for dødelig for ænder og andre fugle, når de spiser smådyr, der er forgiftet af bakterien. Finder man syge eller døde fugle skal man ikke røre dem, men i stedet kontakte Dyrenes Beskyttelse på 1812.

key

Finder man døde fugle i søen skal man kontakte 1812

Finder man døde fugle i søen skal man kontakte 1812

menu
menu