Bred aftale om det kommunale budget

Bred aftale om det kommunale budget

Torsdag aften indgik Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten 4-årigt budgetforlig

Der er fokus på børn, unge, ældre, udvikling af Hvidovres boligområder og miljø i den aftale, som de fire parter nu har indgået. Udenfor forliget står Venstre, Konservative og Enhedslisten.

- At få balance i økonomien set over en 4-årig periode i en bred budgetaftale har været et vigtigt scenarie i dette års budgetforhandlinger, lyder det i en pressemeddelelse, som de fire parter har udsendt.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten har således, ud over at have indgået budgetforlig, indgået en politisk aftale for samme periode, hvor alle har været enige om at bevare kernevelfærden, så meget som muligt.

Ikke uden forringelser

Med den meget omtalte ubalance, har det dog ikke været muligt helt at undgå serviceforringelser, men parterne mener, at forringelserne med budgetaftalen er minimeret.

- Det var svære udfordringer, der lå foran os, når ubalancen var i størrelsen af 75 mio.kr., som skulle findes. Kernevelfærden har for os alle været vigtig at holde i stor fokus. Det er dog ikke muligt at få balance i et budget af den størrelse, uden der vil ske serviceforringelser. Men med det fælles fokus på kernevelfærden har opgaven været at minimere forringelserne for de sårbare områder, lyder det i pressemeddelelsen.

Parterne lover endvidere, at budgettet og den politiske aftale vil blive foldet meget mere ud, når det er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. oktober 2018.

- Det glæder mig, at det er lykkedes at få så bred en politisk aftale i hus sammen med et budgetforlig, hvor vi på trods af en stor strukturel ubalance, fortsat har stor fokus på vores børn, unge og ældre i de kommende år, samtidig med at vi fremlægger et økonomisk ansvarligt budget for 2019-2022, siger borgmester Helle Adelborg (A).

Udvikle boligområder

Fra Dansk Folkeparti lyder det, at “det har været vigtigt at stå vagt om de bløde velfærdsområder, især ældreområdet”. DF peger også på, at udvikling af boligområder har været essentielt.

- Jeg synes, vi er lykkedes med det, for de besparelser der har været nødvendige, bliver skånsomme for børn og ældre. Samtidig peger budgettet for 2019 også fremad, for der tages hul på at udvikle nye boligområder omkring Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej samt langs Tårnfalkevej. Dermed vil kommunens skatteindtægter på længere sigt stige, med deraf følgende muligheder for at forbedre velfærd, siger 1. viceborgmester Mikkel Dencker (DF).

Konstruktiv 4-årig aftale

For SF har børn og ældre været vigtige pejlemærker, og målet har derfor været “at vi har fået fjernet mange nedskæringer på disse områder”.

- Under de vanskelige vilkår er vi i SF glade for, at vi rammer “det sorte nul” på bundlinjen. Det betyder, at vi ikke skærer mere ned, end at der er skabt balance. Det er vigtigt for SF, at vi ikke fylder kommunekassen på ryggen af fyrede pædagoger. SF er tilfreds med en 4-årig aftale, der giver størst mulig stabilitet, tryghed og sikkerhed om den nære velfærd. Det skal være slut med budget-chokterapi for borgere og medarbejdere, siger gruppeformand for SF Anders Wolf Andresen.

Hvidovrlisten er, lige som de øvrige parter, tilfredse med resultatet og med den proces, der har ligget forud for budgetforliget.

-I Hvidovrelisten har vi været meget tilfredse med en troværdig og konstruktiv proces med fokus på balance i budgettet. Vi har samlet opnået betydelige forbedringer på mange af vore mærkesager: Det frivillige arbejde, børn, skoler, miljø samt ældre og sundhed. Hermed er der samtidig skabt et godt fundament for det fortsatte arbejde, siger en tilfreds Arne Bech.

Budgettet vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet den 9. oktober.

key

menu
menu