Bred enighed om 12 etager på AOF-grunden

Bred enighed om 12 etager på AOF-grunden

Hvidovre Kommune forventer, at der hurtigt vil ske en ændring af grunden

Hjørnet af Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej, hvor den nuværende AOF-bygning ligger, vil inden for få år være omdannet til et markant byggeri, hvor hjørnebygningen kan bygges i op til 12 etager - eller 40 meter.

Det besluttede et stort flertal i kommunalbestyrelsen tirsdag aften.

Forud for beslutningen havde medlemmerne af kommunalbestyrelsen fået forevist en 3D-visualisering af et tænkt byggeri på grunden, hvor der blev vist forskellige scenarier for et fremtidigt byggeri.

Projekt er næste trin

Selv om der var bred enighed i kommunalbestyrelsen om, at der med en ny kommunaplan for området fremadrettet må bygges 300 % på AOF-grunden - og altså i hvert fald en bygning på 12 etager - så er der dog endnu ingen der ved, hvordan byggeprojektet kommer til at se ud, når det står færdigt.

- Det vi gør med det her forslag er, at vi sender det i udbud. Så kommer der et projekt, og så laver man en lokalplan sammen med det projekt. Det er både en kortere og en billigere proces, sagde borgmester Helle Adelborg under sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Der er således forhåbninger om, at resultatet af salget af grunden og ændringen kommuneplanen hurtigt vil resultere i forandringer for AOF-grunden.

- Hvordan ser vi tidshorisonten i det her projekt?, spurgte Arne Bech, Liste H.

- Alt fra seks til otte måneder til lidt længere. Når vi ser på Friheden på den anden side af vejen, så regner de med, at være klar inden udgangen af 2020, så nogle gange kan det gå stærkt, svarede borgmesteren.

Grunden er delvist ejet af Hvidovre Kommune, delvist ejet af private. I den netop vedtagne beslutning om at ændre kommuneplanen for området, vil der være 1.500 m2 udlagt til butiksareal. Det resterende vil blive udlagt ti offentlige formål, serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner samt ejerlejligheder.

red

menu
menu