Budget 2021:

Budget 2021:

Alle vil være med, men ikke uden krav...

Bedre normeringer, bedre toiletforhold på skoler, skattelettelser, støjbekæmpelse og flere indsatser på miljøområdet.

Det var nogle af de ønsker, som partier og lister fremsatte, da kommunalbestyrelsen tirsdag i sidste uge førstebehandlede årets budget. Et budget der, pga. en for Hvidovre favorabel udligningsordning, kan tage udgangspunkt i et lille overskud på ca. 6 mio. kr.

De fire forligsparter bag de sidste to års budgetter; Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten meldte alle fire om tilfredshed med samarbejdet, der sammen med det førnævnte forhold med udligningsordningen, ser ud til at gøre årets budgetarbejde markant nemmere end normalt.

Ældre og idræt

Fra DF's Mikkel Dencker lød det:

- Alle har vist stor ansvarlighed, så vi står med gode kort på hånden og har en fin økonomi. Så vi ser frem til at fremlægge vores ønsker, hvor særlig ældreområdet har vores fokus, men også idrætsområdet er vigtigt at få kigget på. Med det økonomiske rum vi har, er det oplagt at investere i forbedringer af vores idrætsanlæg, lød det fra ham.

Fra løsgænger Lisa Skov lød det, at hun især vil slå et slag for, at der ses på afgifter og skatter.

- Derudover vil jeg gerne gøre noget ved den støj som bilismen udløser på vores lokale veje. Rotter er også noget, vi må få has på, ligesom vi må få ordentlige toiletforhold på Langhøjskolen. Slutteligt håber jeg, at borgmesteren vil invitere alle reelt med til forhandlingsbordet, sagde hun.

På samme måde understregede kommunalbestyrelsens anden løsgænger, Steen Ørskov, blandt andet at skatter også er et område, der efter hans mening skal ses på. Steen Ørskov udtrykte tvivl, om der var basis for at han kunne være med i årets budget, men lukkede dog sin tale af med at opfordre til, at han blev inviteret med.

- Sidste år blev vi ikke inviteret til ret meget. I udgangspunktet vil jeg helst være med til at påvirke resultatet, sagde han blandt andet.

Fra Venstres Charlotte Munch lød det ligeledes, at Venstre er parate til at være en del af budgetforliget. Partiet ønsker blandt andet, at der sættes fokus på støjbekæmpelse, havneplanen, en ekstra indsats for udskolingselever samt pårørendegrupper.

- Vi uddyber gerne, når og hvis forligspartierne vil tale med os, sagde hun.

Bedste grundlag i lang tid

Hvidovrelistens Arne Bech understregede, at budgetprocessen er afgørende, så borgere og listens bagland er grundigt medindraget før budgettet vedtages endeligt.

- Jeg oplever, at det her budget har det bedste budgetgrundlag, vi nogensinde har haft. Og når vi har en måned mere, så skylder man sine borgere og partikammerater, at man bruger den tid, man har, godt. Jeg vil ikke remse tal op, men vil i stedet sige, vi har opnået forbedringer på mange af vores mærkesager, og det er vi glade for. Ældreområdet, handicapområdet og skoleområdet har altid betydet meget for os, Denne her gang ved vi, at der kommer emner som Teaterforeningen, havnen, Kulturcenter Risbjerggård, skaterbane, aftenskoler, genoptræning i Hvidovre, det grønne Hvidovre og Rebæk Sø, sagde Arne Bech blandt andet.

Fra SF's Anders Wolf og Socialdemokraternes Kenneth F. Christensen lød det, at skattenedsættelser ikke var på deres ønskeliste for årets budget.

- Vi kan mærke, at der er kommet ny regering. Hvor vi for to år siden stod med underskud på 100 mio. kr. står vi i dag med et overskud på 6 mio. kr. Det lyder nemt, når der er penge på kontoen, men det skal man ikke lade sig snyde af. Der er ikke råd til slinger i valsen, og det handler om benhård prioritering. Den er vi villige til at tage. Der er ting, der ikke er mærkesager for os, f.eks. skattesænkning og udlicitering af opgaver. Til gengæld vil vi fortsat have fokus på at gøre det bedst muligt i vores institutioner, skoler og i den borgernære velfærd, sagde Kenneth F. Christensen blandt andet.

Fra SF's Anders Wolf Andresen lød det ligeledes, at partiets fokus vil ligge på velfærd og miljø.

- Den her balance vi har i budgettet giver luft til, at vi kan prioritere på velfærd og miljø - samt om der var et sted, hvor vi lige fik trådt hårdt nok på bremsen ved sidste budget. Vores prioriteter er blandt andet reelle minimumsnormeringer i daginstitutioner og en styrket ældrepleje, lød det fra SF's ordfører.

Enhedslisten var ikke til stede til førstebehandlingen af årets budet.

red

Steen Ørskov

Steen Ørskov

menu
menu