Budgetarbejdet går sin gang

Budgetarbejdet går sin gang

I aften skal kommunalbestyrelsen førstebehandle budgettet

Højere SFO-takst, mindre støvsugning hos de ældre og nedlæggelse af arbejdspladser.

Er man til regnskaber og tørre tal i stor målestok eller “blot”, hvordan den kommunale økonomi kommer til at påvirke ens dagligdag fremadrettet, så er det måske værd at følge med, når kommunalbestyrelsen i aften samles for at drøfte kommunens kommende budget.

På kommunalbestyrelsens dagsorden er en lang række punkter om blandt andet takstfastsættelse, samt ikke mindst et budgetkatalog, der anviser kommunale besparelser for i omegnen af 35 millioner kroner. Som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis dækker de 35 mio. kr. dog kun over halvdelen af de nødvendige besparelser, som skal findes, hvis kommunens “strukturelle økonomiske ubalance” skal løses.

Den strukturelle ubalance handler om, at Hvidovre Kommune i en længere årrække ikke har haft de nødvendige indtægter i forhold til udgifter. Skatteindtægterne har med andre ord ikke modsvaret det økonomiske tryk, der har været.

Blandt dagsordenspunkterne er også høringssvar, der på foreløbig 104 sider beskriver, hvordan interessegrupper for de berørte områder, reagerer på besparelsesforslagene. F.eks. Byggelegepladsen Regnbuen:

- Det er ikke korrekt, at en reduktion vil kunne foretages uden at der sker en væsentlig forringelse af det samlede tilbud, lyder det i svaret.

Også fra Hvidovre Lærerforening lyder det, at en reduktion lærernes tid på “øvrige opgaver” vil få konsekvenser for eleverne.

- Disse opgaver er vigtige for kvaliteten af undervisningen, lyder det i høringssvaret.

Hvordan det kommunale budget-arbejde løses, vil blive endelig afgjort den 9. oktober, når budgettet andenbehandles.

Se side 7 for ugens læserspørgsmål om det kommunale budget

key

menu
menu