”Bump” i Naverporten betyder delvis lukning

”Bump” i Naverporten betyder delvis lukning

Anlæg af fem fartdæmpende ”bump” betyder fire dages trafikindskrænkninger

Fra i dag tirsdag den 26. til fredag den 29. november bliver Naverportens to spor lukket for biltrafik i dagtimerne og for bustrafik hele døgnet.

- Vejlukningen sker, mens der bliver etableret fem fartdæmpende bump på hver side af de to vejbaner i Naverporten. Bumpene er den sidste etape i saneringen af Naverporten, og skal gøre Stationsbyens hovedfærdselsåre mere trafiksikker, oplyser Hvidovre Kommune.

Vejlukningen begynder i dag tirsdag den 26. november kl. 9.00, hvor Naverporten vil være lukket i retning mod Byvej fra Trædrejerporten til Sadelmagerporten frem til kl. 18.00 tirsdag aften.

Onsdag den 27. november er samme vejretning lukket fra kl. 7-18. Der vil være omkørsel via Rebslagerporten og Avedøre Tværvej.

Torsdag den 28. november fra kl. 7-18 og fredag den 29. nov. fra kl. 7.00 til 18.00 (senest) er det retningen fra Byvej, hvor strækningen fra Sadelmagerporten til Trædrejerporten er lukket. Der vil være omkørsel via Avedøre Tværvej og Rebslagerporten.

Bustrafikken omlagt

Bustrafikken til og fra Avedøre Stationsby bliver omlagt i hele perioden. Tirsdag-onsdag, hvor Naverporten er lukket i retning mod Avedøre Station, omlægges linje 1A fra Brostykkevej ad Byvej til Avedøre Station. Der vil være midlertidige stoppested på Byvej lige syd for Avedøre Tværvej disse to dage.

Torsdag-fredag, hvor Naverporten er lukket i retning fra Avedøre Station, omlægges linje 1A fra Avedøre Station ad Byvej til Brostykkevej. Der vil være midlertidigt stoppested på Byvej lige nord for Dybenskærvej disse to sidste dage. Busdriften for linje 1A opretholdes i den retning, der ikke påvirkes af vejlukningerne. Det betyder, at 1A tirsdag-onsdag kører som normalt gennem Stationsbyen i retning fra Avedøre Station, og at den torsdag-fredag kører som normalt igennem Stationsbyen i retning mod Avedøre Station. Trafiklukningen vil ikke påvirke gående og cyklister.

menu
menu