BYGGER VI SMART NOK FOR KOMMUNENS ÆLDRE OG HANDICAPPEDE?

BYGGER VI SMART NOK FOR KOMMUNENS ÆLDRE OG HANDICAPPEDE?

Der findes mange eksempler på, hvordan andre motiverer til mere fællesskab blandt beboerne, skriver VAGN MAJLAND

Når man kommer i en alder eller på grund af fysiske begrænsninger med behov for lidt hjælp fra det offentlige i dagligdagen, kan Hvidovre Kommune heldigvis hjælpe med en bolig, der kan gøre det hele lidt lettere. Desværre skal man være ret begrænset i egne muligheder for at klare dagens aktiviteter, før der er nogen muligheder for at komme i betragtning til sådan en bolig.

Mange beboere i disse ældre- og handicapvenlige boliger er enlige og så skulle man jo tro, at netop disse boliger er bygget og planlagt, så beboerne har gode muligheder for daglig kontakt med naboerne. Sådan er det desværre ikke.

Tag f.eks. hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej. Her er der bygget fire rimeligt nye blokke med seks lejligheder i hver blok. To på hver etage og ingen fælleslokaler i byggeriet. Altså meget begrænsede muligheder for f.eks. et slag kort, fællesspisning og fælles aktiviteter. Alt skal foregå i en relativ lille lejlighed.

Er det sådan vi selv ønsker at bo, hvis vi en dag får behovet? Vil det ikke være en god ide, hvis kommunen i planlægningen af nye ældreboliger, indtænker andet end bare dette at skulle bo et sted?

Der findes mange gode eksempler på, hvordan andre kommuner motiverer til mere fællesskab blandt beboerne. F.eks. Rønnebækhus i Vallensbæk. Her er der tænkt på fællesskabet. F.eks. er der både festsal og cafe. Noget der skaber kontakt og nærvær. I modsætning til 24 boliger placeret på tre etager i fire opgange og uden muligheder for opbygning af et fællesskab.

Det må da være en tanke værd.

Vagn Majland

Svendebjergvej 37

menu
menu