Byggeri på 10 millioner-grunden standset

Byggeri på 10 millioner-grunden standset

Byggeri på Gl. Køge Landevej 479 fik udvalgsformænd til at reagere. Både formanden for Teknik- og Miljøudvalget og formanden for Bygge- og Planudvalget kalder byggeriet for et "klondyke"

En slags byggeri bestående af skurvogne og containere beklædt med finér-plader og overdækning begyndte i marts at tage form på Gl. Køge Landevej 479.

Gl. Køge Landevej 479 er af mange kendt som det sted, hvor en fejlagtig kommunal byggetilladelse sidenhen kom til at koste Hvidovre Kommune i alt ca. 10 mio. kr.

Den store sum tilfaldt byggeriets ejer, fordi bygningen skulle rives ned og ejeren kompenseres for de udgifter, han havde haft til at opføre bygningen.

Grunden har efter nedrivningen i november 2015 stået tom frem til nu, hvor der altså er blevet påbegyndt en art bygning. I perioden har grunden desuden været til salg, lige som der på hegnet skiltes med, at den er til udlejning.

Undren fra flere sider

Det nuværende byggeri på grunden har imidlertid fået flere undrende borgere til at henvende sig Hvidovre Avis. Og de er ikke alene. Også formanden for Teknik- og Miljøudvalget, konservative Steen Ørskov, har undret sig og reageret på en række henvendelser. Han var ikke i tvivl om, at der skulle skrides ind.

- Jeg blev gjort opmærksom på “byggeriet” af beboere i området og var selv forbi for at besigtige dette klondyke. Jeg rettede straks henvendelse til forvaltningen, som reagerede straks og tog ud på stedet, lyder det fra Steen Ørskov.

Byggeri standset

Han tilføjer, at forvaltningen gjorde “bygherre” opmærksom på, at der skulle indhentes byggetilladelse forud for et byggeri. Da det ikke var sket, blev der udstedt et standsningspåbud for at bringe byggeriet til ophør. Og for Steen Ørskov er det foreløbig godt.

- Jeg håber ikke, at man kan få tilladelse til et så forfærdeligt byggeri, men det må vi se på, når sagen bliver behandlet. Det er bestemt ikke en type aktivitet, som jeg ønsker at se i vores by, lyder det fra Steen Ørskov.

Også René Langhorn (DF), der er formand for Bygge- og Planudvalget, mener, at byggeriet falder uden for det acceptable.

- Jeg skal ikke dømme om det er grimt eller pænt, men jeg kunne godt tænke mig, at kommunen fik nogle retningslinjer for i hvilken stil man må bygge, så vi ikke får et klondyke, siger René Langhorn.

Sagen under behandling

Det vil i følge Hvidovre Kommune være i Bygge- og Planudvalget, at der skal gives byggetilladelse til byggeriet på grunden. Fra Hvidovre Kommune lyder det endvidere, at byggesagen, efter standsning af byggeriet den 2. marts, nu er under behandling.

- Ansøgningen er i øjeblikket i naboorientering hos de berørte parter samt hos Grundejerforeningen Frydenstrand, siger direktør Gert Stephan Nelth.

Er det ejer af grunden, der står bag byggeriet?

- Nej. Ejer har udlejet ejendommen til en lejer. Den er udlejet til et dækcenter. Der er opstillet containere til opbevaring af dækmaterialer. Pladsen mellem containere bliver overdækket, lyder det fra direktøren.key

René Langhorn (DF) er formand for Bygge- og Planudvalget, der vil skulle give byggetilladelse til byggeriet på grunden.

René Langhorn (DF) er formand for Bygge- og Planudvalget, der vil skulle give byggetilladelse til byggeriet på grunden.

menu
menu