Byggeri på Stjernekro-grunden fortsætter

Byggeri på Stjernekro-grunden fortsætter

Tirsdag i sidste uge var der retsmøde om byggestop, påtaleberettigelse og en servitut af ældre dato, som naboen til byggeriet på Stjernerkogrunden, mener er gældende

Det blev ikke til byggestop til byggeriet på Stjernekrogrunden.

Det var den foreløbige vurdering, da Retten i Glostrup tirsdag i sidste uge så nærmere på sagen. Omdrejningspunktet for retsmødet var, om naboen til byggeriet er påtaleberettiget i forhold til den servitut fra 1939, der påskriver, at der ikke må bygges højere end 1. sal og kvist.

- Retten mente ikke, at der var klippefaste beviser på, at påtaleberettigelsen var til stede. Og man vurderede, at der ville være store tab forbundet med at standse byggeriet, forklarer naboens advokat Jan Schøtt til Hvidovre Avis.

Nabo og advokat overvejer nu, om de vil gå rettens vej for at prøve om servitutten og påtaleberettigelsen er gældende.

- Vi mener, at vi har en mulighed for at få sagen prøvet ved domstolene. Men sådan en sag kan tage op til 3 år. Nogle år må man i hvert fald nok regne med, siger Jan Schøtt.

key

Stjernekro

Stjernekro

menu
menu