Byggeri på Svend Aagesens Allé droppet

Byggeri på Svend Aagesens Allé droppet

Ny lokalplan for området droppet af enig kommunalbestyrelse

En enig kommunalbestyrelse forkastede tirsdag aften udkastet til lokalplanen for Svend Aagesens Alle 10. Dermed ender en årrække af arbejde med at kommuneplan, udarbejde lokalplaner, holde borgermøder og ikke mindst et utal af høringsperioder i gunst for de berørte naboer, der vedholdende har kæmpet imod det, de har ment ville forringe deres vilkår i parcelhusområdet. Helt konkret stemte Socialdemokraterne, SF, DF, HVidovrelisten og Venstre imod vedtagelsen af lokalplanforslaget. - Fordi projektet dels har medført indsigelser fra borgerne i området, hvad angår bygningsfysikkens dominerende karakter og påvirkning af områdets præg som villakvarter, dels fordi forudsætningerne, som lå til grund for lokalplansforslaget er ændret og forringet, da antallet af almene boliger til ældre, handicappede og unge er blevet færre end forudsat, lyder det i referatet for kommunalbestyrelsesmødet. Konservativ stemte blot imod lokalplanforslaget. Af debatten på kommunalbestyrelsesmødet fremgår det desuden, at det gældende tillæg for kommuneplanen i området nu også forventes at skulle ændres.

Læs mere om sagen i næste Hvidovre Avis

key

menu
menu