Byggeri ved station ændret til 12 etager

Byggeri ved station ændret til 12 etager

Nu skal der formentlig kun bygges 40 meter højt byggeri ved Frihedens Station

Et nybyggeri med 20 etager er helt uacceptabelt.

Det mener i hvert fald størsteparten af de høringsberettigede, der har afgivet høringssvar i forhold til højden på et nybyggeri på hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej.

- Næsten samtlige høringssvar anser den foreslåede mulighed for 20 etager og en bygningshøjde på 80 m for at være ude af proportioner med det omgivende byområde. Her lægges der især vægt på, at de tilstødende områder med åben-lave og tæt-lave boliger er i maksimalt to etager. Det er opfattelsen, at en bygning på 20 etager ikke vil passe ind og skæmme området samt forringe naboernes udsigt, skriver Hvidovre Kommunes administration til politikerne i Økonomiudvalget.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde mandag aften, efter avisens deadline, og her blev udvalget således anbefalet at ændre byggehøjden fra 20 etager til i stedet 12 etager, hvilket vil svare til en maksimal byggehøjde på 40 meter.

- En bygning på 20 etager vurderes at adskille sig væsentligt fra eksisterende bebyggelse i stationsområdet, da den vil være synlig på stor afstand. Den vil kunne ses i bybilledet mange steder i Hvidovre Kommune, fra de tilstødende nabokommuner og fra havet, sådan som det er tilfældet med for eksempel Avedøreværket og Rebæk Søpark nr. 3 i dag, lyder det i den sagsfremstilling, som Økonomiudvalget skulle tage stilling til.

Vurderingen kommer, som skrevet, på baggrund af en række høringssvar fra berørte borgere i området.

- Administrationen vurderer, at der med en bebyggelse i op til 10-12 etager ikke vil være tale om en væsentlig ændring i forhold til eksisterende bebyggelse i stationsområdet, skriver Hvidovre Kommune i sagsfremstillingen.

Sagen om byggeriet skal endeligt behandles på kommunalbestyrelsens møde den 25. juni.

key

menu
menu