Byggesags-området evalueres til foråret

Byggesags-området evalueres til foråret

Det kommunale byggesagsområde har de sidste par måneder været under alvorligt pres.

Dels på grund af dårligt arbejdsmiljø, dels på grund af en stor sagspukkel.

Byggesagsområdet har således været drøftet i flere forskellige politiske fora, senest på Bygge- og Planudvalgets møde i sidste uge.

Af referatet fra mødet fremgår det, at der forventes mere klarhed over området i løbet af foråret 2020, idet der på udvalget blev spurgt til, hvor mange afslag på byggesagsdispensationer, der er givet i 2018 og 2019.

- Antallet af afslag på dispensationer på byggeparceller i 2018 og 2019. Administrationen svarede, at der kommer en evaluering af byggesagsområdet i foråret 2019, hvor dette spørgsmål bliver indarbejdet, står de .

key

menu
menu