Byggesagsgebyr på cirka 1.000 kr. fra 2020

Byggesagsgebyr på cirka 1.000 kr. fra 2020

Indtægter fra nyt gebyr skal bruges til at forbedre sagsbehandlingstiden

Som en del af sidste års budget, blev det vedtaget, at der med virkning fra 2020 genindføres gebyr på byggesagsbehandling.

Efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen i sidste uge, vil byggesagsansøgninger således fra 2020 blive pålagt et gebyr på godt 1.000 kr.

Ikke overraskende stemte budgetforligskredsen for indførelsen af gebyret, mens Konservative og Venstre var imod. Enhedslisten fulgte budgetforligspartierne.

- Vi er enige om, at området skal styreks, men vi ser det her som en skat, sagde Steen Ørskov fra Konservative og stemte dermed imod.

Det samme gjorde Venstre.

Glade for gebyr

Både Hvidovrelisten og Dansk Folkeparti udtrykte imidlertid, at de var tilfredse med den kommende ordning, idet indtægterne skal bruges på netop at forkorte byggesagsbehandlingstiden.

- At bruge provenuet ser vi som en del af løsningen. Selv om det i nogle år har været gratis, så er det en meget langsom behandling, man har fået. Så vi tror, at de fleste vil sætte pris på den her ordning, sagde Mikkel Dencker (DF).

Fra Arne Bech, Hvidovrelisten, lød det, at han var tryg ved at indføre gebyret.

- Det er trist med de mange års underbemanding på området, så det overvinder vores bekymring over at indføre et gebyr, at indtægterne skal bruges tilsvarende på området, sagde han.

Gebyret på byggesagsbehandling, der kommer til at beløbe sig til 1.048 kr. og vil gælde for alle byggesagsansøgninger indenfor simple konstruktioner, enfamilieshuse, industri- og lagerbygninger, erhvervsbyggeri, etagebyggeri og en række lovliggørelsessager, indføres fra starten af 2020.

red

menu
menu