- Byggeteamet styrkes...

- Byggeteamet styrkes...

Gert S. Nelth, direktør i Hvidovre Kommune med brev til borgere om byggesagsbehandling:

Kære borger.

Byggesagsafdelingen er i øjeblikket hårdt presset på grund af ekstraordinært mange byggesager. Den nuværende bemanding styrkes med yderligere ressourcer fra og med 2020; så vi kan få de lange sagsbehandlingstider reduceret til et acceptabelt niveau.

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for en byggesag 7-8 måneder i Hvidovre Kommune og fra årsskiftet reduceres sagsbehandlingstiden i takt med at sagspuklen afvikles. Nedbringelsen af sagsbehandlingstiden vil ske i løbet af foråret. Det betyder, at den gennemsnitlig sagsbehandlingstid vil blive nedbragt til 2-3 måneder for almindelige byggesager, og for dispensationssager, som kræver politisk forelæggelse, forøges sagsbehandlingstiden med op til to måneder

Når du som borger søger om at få tilladelse til at bygge, vil vi bede dig om at være opmærksom på følgende:

På boligområdet tager vi ansøgningerne i den rækkefølge, som de er indkommet. Vi har forståelse for at det kan være frustrerende at gå og vente på svar, men det vil ikke fremme din sag, at ringe til kommunen for at få den foran i bunken.

Når du har sendt din byggesag og fået en kvitteringsskrivelse fra Byg og Miljø, må du påregne, at der kan gå nogle måneder, førend sagen tildeles sagsbehandler og sagsbehandles. Når dette er sket, vil du høre fra os.

Jo mindre kompliceret byggesagen er, jo hurtigere vil sagsbehandlingstiden være, når sagsbehandleren sidder med sagen.

Det er altid en god ide at alliere sig med en rådgiver, så det er den korrekte dokumentation, der bliver sendt til byggesagsbehandleren.

Husk at færdigmelde dit byggeri, når byggeriet er afsluttet. Opfølgning på ikke færdigmeldte byggesager tager uforholdsmæssig megen tid for byggesagsbehandlerne; tid, som går fra den egentlige byggesagsbehandling.

menu
menu