Bygherre stævnet for at ville bygge for højt

Bygherre stævnet for at ville bygge for højt

Ejeren af Stjernekroen-grunden må ikke bygge mere end 2,5 etage, mener nabo

HPD Group, der ejer grunden Gammel Køge Landevej 316, er nu blevet stævnet af naboen Anita Ebbing.

Det er de, fordi Anita Ebbing, som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis mener, at grunden er omfattet af en privatretlig servitut, der begrænser eventuelt byggeri på grunden til højst at måtte være 2,5 etage.

Anita Ebbing har kæmpet imod byggeriet på grunden i mere end 10 år og har trods adskillige henvendelser til kommunen og bygherren om den privatretlige servitut ikke mødt forståelse. Derfor stævner hun nu bygherren for at overtræde bestemmelserne i servitutten, som hun og hendes advokat mener, er pålagt grunden.

Hvidovre Avis har henvendt sig til HPD Group for at høre, hvordan de forholder sig til stævningen. HPD Group er imidlertid ikke vendt tilbage.

Ingen hjælp fra kommunen

Siden 2006 har sagen løbende været behandlet i Hvidovre Kommune. Der har været givet en række byggetilladelser og dispensationer til de planlagte byggerier. Hele vejen igennem har Anita Ebbing imidlertid løbende henvendt sig til Hvidovre Kommune, for at gøre opmærksom på den begrænsende servitut.

Hun mener dog ikke, at hun på noget tidspunkt er blevet taget seriøst af kommunen.

- Jeg har henvendt mig et utal af gange og føler, at man nærmest har grinet af mig. Og jeg undrer mig da over, hvorfor kommunen ikke har støttet mig, siger hun.

Men det er der i følge Hvidovre Kommune en grund til. I følge kommunen, kan den ikke gå ind i at håndhæve privatretlige servitutter.

- Hvidovre Kommune kan ikke håndhæve disse privatretlige aftaler og kan derfor heller ikke støtte den ene borger mod den anden borger, hvis de bliver uenige om forståelsen af aftalen. De må i stedet gå til de almindelige domstole, sådan som parterne også har valgt i dette tilfælde, lyder det fra Hvidovre Kommune i et skriftligt svar på Hvidovre Avis’ spørgsmål.

Fra Hvidovre Kommune lyder det endvidere, at der i alle byggetilladelser givet til ejerne af grunden er taget forbehold for, at eventuelle servitutter netop overholdes af bygherren.

- Behandling og kontrol af privatretlige servitutter er ikke en del af byggesagsbehandlingen. Hvidovre Kommune oplyser dog i byggetilladelserne, at ansvaret for overholdelsen af servitutter påhviler ejeren af ejendommen, og at det er ejerens ansvar at overholde servitutter, eller forsøge at få dem ophævet og aflyst fra tingbogen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

key

menu
menu