Ca. 700.000 kroner mindre vindmølle-indtægt i Hvidovre

Ca. 700.000 kroner mindre vindmølle-indtægt i Hvidovre

Betyder en nedjustering af budget 2020 på interessentskabsmødet

De ekstremt lave elpriser på grund af Corona-krisen i de første seks måneder har medført, at elsalgsindtægterne i 1. halvår kun er 56% af det budgetterede for Hvidovre Vindmøllelaug I/S.

- Det betyder at der på indtægtssiden mangler ca. 700.000 kroner, hvilket medfører at resultatet for 2020 må nedjusteres i budgettet, oplyser bestyrelsesformanden Erik Frølund-Thomsen. - Ved interessentskabsmødet torsdag den 3. september i teatersalen i Frihedens Idrætscenter, må vi derfor forelægge et justeret budgetforslag for 2020.

For at opfylde myndighedernes afstandskrav, må man tilmelde sig forud for at deltage i interessentskabsmødet, der altså finder sted torsdag den 3. september kl. 19.00 med indskrivning fra kl. 18,00. Tilmelding skal ske senest i dag onsdag den 19. august på mail til Erik Frølund-Thomsen: erikfrth@hotmail.dk - eller telefon: 2015 6153.

På dagordenen står bl.a. ledelsens beretning samt orientering om driften, regnskab og budget, samt ikke mindst den nødvendige budgetjustering og regnskabsstatus pr. 30.06.2020.

På valg er Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen, der modtager genvalg, og det samme er tilfældet med de to suppleanter Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller. Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer og suppleant Birthe Gärtner er også på valg og modtager genvalg.

På grund af Corona-krisen er den tidligere annoncerede spisning i forbindelse med mødet aflyst, men tages evt. op til næste år.

Invitation til Mølledag

Interessenterne i Hvidovre Vindmøllelaug er iøvrigt inviteret til at deltage i mølledagen i Middelgrundens Vindmøllelaug, som er blevet udskudt til den 20. september. Billetsalget til åbent hus findes på hjemmesiden middelgrunden.dkm-

Erik Frølund-Thomsen: - El-indtægterne kun 56% af det budgetterede.

Erik Frølund-Thomsen: - El-indtægterne kun 56% af det budgetterede.

menu
menu