Clairvoyance, har det din interesse?

Clairvoyance, har det din interesse?

Kunne du tænke dig, at være med til at besøge en clairvoyance skole og deltage i en øvelsestime?

På Avedøre Bibliotek og Kulturhus arbejder man i efteråret 2019 med et projekt der har titlen: “Fakta i fokus, bag om fiktionen” Projektets formål er at arbejde lidt dybere med udvalgte emner og se på, hvordan de behandles i henholdsvis skøn og faglitteratur, men også hvordan relevant fakta formidles via fiktion i eksempelvis historiske romaner.

- Et af de valgte emner/begreber er clairvoyance. Her tilbyder vi et lidt længere forløb , hvor vi prøver at komme hele vejen rundt om begrebet, siger bibliotekar Pia Jane Hougaard.

- Forløbet bliver over fire gange, på torsdag den 10. oktober kl. 18.00-19.30 på Avedøre Bibliotek og Kulturhus. Vi mødes og taler om vores interesse/erfaringer om/med clairvoyance. Der vil være et lille debatoplæg som vi kan tale ud fra.

Onsdag den 30. oktober kl. 19.00-21.00 besøg på Clairvoyantskolen, hvor vi blandt andet skal deltage i en øvelsestime.

Torsdag den 14. november kl. 18.00-19.30 på Avedøre Bibliotek og Kulturhus. Vi mødes og taler om oplevelsen på Clairvoyantskolen samt diskutere en skønlitterær bog om clairvoyance.

Tirsdag den 26. november kl. 19.00-21.00 på Avedøre Bibliotek og Kulturhus hvor clairvoyant Camilla Østerø afholder en clairvoyant seance.

- Har vi fanget din interesse, og vil du gerne være med? Så ring til Avedøre Bibliotek tlf. nr. 36 34 36 00 og tilmeld dig, sidste frist er på næste onsdag den 9. oktober, siger Pia Jane Hougaard.

Der er plads til 12 deltagere i forløbet, som dækker alle fire gange. Du behøver nødvendigvis ikke at deltage alle fire gange. Der er ingen udgifter forbundet med at deltage (kun transporten til Clairvoyantskolen, da man mødes derinde, København)

Et af formålene med projektet “Fakta i Fokus” er at gå bag om fiktionen og se på virkeligheden, og det er det man vil gøre i forhold til clairvoyance. Er det f.eks. muligt med clairvoyance at hjælpe politiet med at finde forsvundne personer? Begrebet Clairvoyance vil blive belyst fra alle tænkelige vinkler.

- Håber dette har vakt din interesse, vi ser frem til at afvikle projektet “Fakta i fokus, bag om fiktionen”, og vi glæder os til at byde dig velkommen, slutter Pia Jane Hougaard.

menu
menu