CORONA KAN VÆRE ÅRSAGEN

CORONA KAN VÆRE ÅRSAGEN

HELLE ADELBORG med svar til SF på indlægget ’De ældre bliver svigtet’

I et indlæg i sidste uges Hvidovre Avis skriver de tre SF-politikere, Anders Wolf, Stine Roldgaard og Rasmus Henriksen, om ældre borgere og deres oplevelser med sundhedssystemet. Det er især oplevelser efter udskrivning fra hospitalet, som de tre SF’ere har fokus på i deres indlæg.

Jeg vil først og fremmest sige, at jeg sagtens kan forstå, at det kan være en frustrerende oplevelse både for en ældre borger og dennes pårørende at komme på og blive udskrevet fra hospitalet.

I Hvidovre Kommune har vi nogle helt klare og velafprøvede retningslinjer, som træder i kraft, når en af vores borgere bliver udskrevet fra hospitalet. Vi sørger for, at der bliver taget hånd om borgerne, så de ikke er overladt til sig selv. Vi har omkring 300 borgere, der hver måned bliver indlagt og udskrevet, hvor vi er involveret i deres udskrivelse og besøger dem i hjemmet efter endt hospitalsophold.

Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at der blandt de mange udskrivelser kan være episoder, hvor overleveringen mellem hospital, egen læge, os som kommune og borgerne og deres pårørende kan blive bedre. Men vi har nu helt faste aftaler for, hvordan overlevering og udveksling af viden om den enkelte borger sker.

I Hvidovre Kommune har vi i mange år haft en række udskrivelseskoordinatorer på sygehusene, som får informationer fra hospitalet og som sammen med vores Visitation gør et grundigt stykke arbejde for at sikre en god overgang fra hospital til eget hjem. I samarbejde med hjemmesygeplejen og vores midlertidige døgnrehabilitering på Svendebjerghave sikrer vi, at borgerne får den pleje og behandling, som er nødvendig for det videre forløb. Det seneste år har vi desværre været hæmmet lidt af, at vores udskrivelseskoordinatorer ikke har måtte komme på hospitalerne som led i de generelle covid 19-forholdsregler. Derfor er udskrivelsen og overleveringen udelukkende sket elektronisk, og jeg vil ikke udelukke, at der kan være tilfælde, som har været besværliggjort af det.

Det skal ikke være nogen undskyldning men blot en forklaring på, hvorfor ting kan være blevet misforstået. Når vi har hændelser, som ikke har været helt, som alle parter havde ønsket sig, sørger vi naturligvis for at indberette det. Samtidig er det vigtig for mig og personalet, at vi drager læring ud af de hændelser så vi kan forbedre os i fremtiden.

Min klare oplevelse er, at vores team bestående af fagligt kompetente medarbejdere leverer en stor indsats for at gøre overgangen fra hospital til eget hjem så smertefri som muligt. Jeg anerkender, at man som borger og pårørende kan have en dårlig oplevelse og skulle det mod forventning ske, hører jeg gerne om de konkrete tilfælde, så vi kan handle på dem. Jeg vil sluttelig gerne understrege, at vi har et stort fokus på dette område, da Hvidovre Kommune skal være en kommune, som tilbyder ordentlige vilkår for vores ældre borgere.

Af borgmester

Helle Adelborg.

menu
menu